ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Świdnica 42998
Podstawa prawna działania 6048
Statut Gminy 3008
Jak załatwić 102611
Wydziały 66198
Sprawy 127088
Urząd Gminy 29015
Wójt 11375
Zastępca Wójta 6466
Sekretarz 6086
Skarbnik 6633
Referat Ogólny 4608
Referat Finansowy 4682
Referat Gospodarki i Rozwoju 4979
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 8443
Straż gminna 11020
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2810
Organy Gminy 1066
Wójt 27439
Rada Gminy 29085
Komisja Rewizyjna 6851
Komisja Mienia i Budżetu 6629
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 7062
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 7050
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 43922
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15367
Gminna Biblioteka Publiczna 8406
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy ze Szkołą filialną w Koźli 12758
Szkoła Podstawowa w Słonem 7042
Zakład Usług Komunalnych 23548
Gminny Ośrodek Kultury 5443
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 1491
Jednostki pomocnicze 25771
Sołectwo Buchałów 10649
Statut Sołectwa Buchałów 4718
Sołectwo Drzonów 9194
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 4237
Sołectwo Grabowiec 8640
Statut Sołectwa Grabowiec 3951
Sołectwo Koźla 10260
Statut Sołectwa Koźla 4062
Sołectwo Letnica 9529
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 3716
Sołectwo Lipno 9408
Statut Sołectwa Lipno 3798
Sołectwo Piaski 9943
Statut Sołectwa Piaski 4097
Sołectwo Radomia 10028
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 4348
Sołectwo Słone 10167
Statut Sołectwa Słone 4014
Sołectwo Świdnica 10419
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 4311
Sołectwo Wilkanowo 12077
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 5074
Wybory, Referenda 2443
Wybory parlamentarne 2015 5838
Referendum ogólnokrajowe 4108
Wybory Prezydenta RP 8667
Wybory samorządowe 2014 27530
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9047
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory parlamentarne 2011 21719
Wybory samorządowe 2010 7252
Zamówienia Publiczne 5397
Informacja 29396
Przetargi 179119
Zapytania ofertowe 50301
Oświadczenia majątkowe 763
Rada Gminy 38165
Urząd Gminy 72499
Pracownicy jednostek organizacyjnych 20199
Protokoły z sesji Rady Gminy 43867
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24241
Otwarte konkursy ofert 51986
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 13085
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 4357
Tryb uproszczony 10145
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 2693
Wzory dokumentów 794
Nieruchomości 4074
Sprzedaż nieruchomości 110212
Akty prawne 737917
Szukaj 15251
Akty Prawa Miejscowego 6588
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 21007
Rejestry 3145
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3312
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2078
Rejestr instytucji kultury 1929
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2874
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 1997
Finanse 1312
Budżet Gminy 80639
Majątek Gminy 11084
Sprawozdania i wykazy 67076
Nabór na wolne stanowiska pracy 181727
Kontrole 46776
2006 12635
2007 13839
2008 9896
2009 7452
Ochrona środowiska 11187
Azbest 5450
Obwieszczenia 108970
Ogłoszenia 99264
Zgromadzenia 18
Planowane zgromadzenia 792
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 12803
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15470

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 8140
Statystyki 10432
Rejestr zmian 893701
Mapa biuletynu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy