ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Świdnica 45513
Podstawa prawna działania 6574
Statut Gminy 3707
Jak załatwić 141492
Wydziały 94433
Sprawy 168406
Urząd Gminy 31002
Wójt 12986
Zastępca Wójta 7744
Sekretarz 7459
Skarbnik 7974
Referat Ogólny 7559
Referat Finansowy 6793
Referat Gospodarki i Rozwoju 6992
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9660
Straż gminna 13067
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 3025
Organy Gminy 1073
Wójt 29148
Rada Gminy 32846
Komisja Rewizyjna 7930
Komisja Mienia i Budżetu 7528
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 7990
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 8201
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 46832
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17504
Gminna Biblioteka Publiczna 9241
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy ze Szkołą filialną w Koźli 14930
Szkoła Podstawowa w Słonem 7848
Zakład Usług Komunalnych 27394
Gminny Ośrodek Kultury 6342
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 2360
Jednostki pomocnicze 26985
Sołectwo Buchałów 12018
Statut Sołectwa Buchałów 5102
Sołectwo Drzonów 10099
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 4620
Sołectwo Grabowiec 9736
Statut Sołectwa Grabowiec 4319
Sołectwo Koźla 11606
Statut Sołectwa Koźla 4412
Sołectwo Letnica 10763
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 4066
Sołectwo Lipno 10543
Statut Sołectwa Lipno 4086
Sołectwo Piaski 11199
Statut Sołectwa Piaski 4482
Sołectwo Radomia 11540
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 4698
Sołectwo Słone 11575
Statut Sołectwa Słone 4324
Sołectwo Świdnica 11750
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 4771
Sołectwo Wilkanowo 13650
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 5418
Wybory, Referenda 2443
Wybory parlamentarne 2015 7825
Referendum ogólnokrajowe 5244
Wybory Prezydenta RP 10582
Wybory samorządowe 2014 31689
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 11166
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory parlamentarne 2011 23734
Wybory samorządowe 2010 8371
Zamówienia Publiczne 5422
Informacja 32238
Przetargi 199829
Zapytania ofertowe 66367
Oświadczenia majątkowe 763
Rada Gminy 45034
Urząd Gminy 83876
Pracownicy jednostek organizacyjnych 24016
Protokoły z sesji Rady Gminy 51088
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24313
Otwarte konkursy ofert 69123
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 17498
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 5615
Tryb uproszczony 13651
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 4137
Wzory dokumentów 1524
Nieruchomości 4185
Sprzedaż nieruchomości 126525
Dzierżawa 29
Akty prawne 876258
Szukaj 16632
Akty Prawa Miejscowego 8427
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 24402
Rejestry 3641
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4416
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2972
Rejestr instytucji kultury 2341
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3930
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 2541
Finanse 1322
Budżet Gminy 92565
Majątek Gminy 12418
Sprawozdania i wykazy 83987
Nabór na wolne stanowiska pracy 213011
Kontrole 52274
2006 14081
2007 15340
2008 11051
2009 8205
Ochrona środowiska 11301
Azbest 9766
Obwieszczenia 140691
Ogłoszenia 114107
Zgromadzenia 24
Planowane zgromadzenia 1691
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 14106
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Petycje 562
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17341

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 8561
Statystyki 10845
Rejestr zmian 1082071
Mapa biuletynu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy