ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2447
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2118
Wybory samorządowe 2018 23711
Wybory Prezydenta RP 2015 13875
Referendum ogólnokrajowe 2015 7258
Wybory Parlamentarne 2015 10108
Wybory samorządowe 2014 38747
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14555
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory parlamentarne 2011 27124
Wybory samorządowe 2010 10133
Gmina Świdnica 50292
Podstawa prawna działania 7454
Statut Gminy 5780
Jak załatwić 236065
Wydziały 171619
Sprawy 257266
Urząd Gminy 37216
Wójt 16922
Zastępca Wójta 10917
Sekretarz 10225
Skarbnik 10733
Referat Ogólny 13129
Referat Finansowy 10971
Referat Gospodarki i Rozwoju 11233
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 691
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 11978
Inspektor Ochrony Danych 2605
Straż Gminna 18086
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 5458
Rada Gminy 1083
Skład Rady 4773
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 1108
Komisja Mienia i Budżetu 974
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 840
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 424
Komisja Rewizyjna 872
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 1463
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 4746
Sesje Rady Gminy 1686
Posiedzenia komisji Rady Gminy 751
Jednostki organizacyjne 52647
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22153
Gminna Biblioteka Publiczna 11156
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 19420
Szkoła Podstawowa w Słonem 9554
Zakład Usług Komunalnych 36602
Gminny Ośrodek Kultury 7978
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 3857
Jednostki pomocnicze 29038
Sołectwo Buchałów 14753
Statut Sołectwa Buchałów 5974
Sołectwo Drzonów 11791
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 5335
Sołectwo Grabowiec 11597
Statut Sołectwa Grabowiec 4903
Sołectwo Koźla 14226
Statut Sołectwa Koźla 5078
Sołectwo Letnica 13004
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 4792
Sołectwo Lipno 12737
Statut Sołectwa Lipno 4699
Sołectwo Piaski 13780
Statut Sołectwa Piaski 5133
Sołectwo Radomia 14282
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 5379
Sołectwo Słone 14483
Statut Sołectwa Słone 5213
Sołectwo Świdnica 14146
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 5598
Sołectwo Wilkanowo 17041
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 6122
Oświadczenia majątkowe 763
Rada Gminy 60815
Urząd Gminy 102772
Pracownicy jednostek organizacyjnych 31618
Zamówienia Publiczne 5483
Informacja 39369
Przetargi 273960
Zapytania ofertowe 108169
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24477
Otwarte konkursy ofert 104972
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 27066
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 8093
Tryb uproszczony 21143
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 6684
Wzory dokumentów 2728
Nieruchomości 4269
Sprzedaż nieruchomości 159485
Dzierżawy 5167
Akty prawne 1231884
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 11919
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 31595
Rejestry 4491
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6143
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 4380
Rejestr instytucji kultury 2981
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 5508
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 3445
Finanse 1362
Budżet Gminy 116977
Majątek Gminy 14537
Sprawozdania i wykazy 125659
Nabór na wolne stanowiska pracy 302317
Kontrole 61595
2006 16762
2007 18199
2008 12891
2009 9598
Ochrona środowiska 11653
Azbest 18277
Prawo Łowieckie 934
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 3485
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 432
Oświata 4
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 738
Obwieszczenia 212684
Ogłoszenia 148708
Zgromadzenia 86
Planowane zgromadzenia 3816
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 15766
Nieodpłatna Pomoc Prawna 314
Petycje 2079
Rok 2019 572
Rok 2018 197
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20375
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 1375

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 9307
Statystyki 11636
Rejestr zmian 1623626
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 367

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica