ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Świdnica 46981
Podstawa prawna działania 6822
Statut Gminy 4058
Jak załatwić 161866
Wydziały 108230
Sprawy 187119
Urząd Gminy 32479
Wójt 13801
Zastępca Wójta 8379
Sekretarz 8128
Skarbnik 8654
Referat Ogólny 8808
Referat Finansowy 7710
Referat Gospodarki i Rozwoju 7916
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10313
Straż gminna 14221
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 3269
Organy Gminy 1075
Wójt 30172
Rada Gminy 34785
Komisja Rewizyjna 8384
Komisja Mienia i Budżetu 7885
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 8352
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 8664
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 48408
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19057
Gminna Biblioteka Publiczna 9846
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy ze Szkołą filialną w Koźli 16105
Szkoła Podstawowa w Słonem 8407
Zakład Usług Komunalnych 30593
Gminny Ośrodek Kultury 6783
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 2792
Jednostki pomocnicze 27578
Sołectwo Buchałów 12665
Statut Sołectwa Buchałów 5295
Sołectwo Drzonów 10527
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 4810
Sołectwo Grabowiec 10235
Statut Sołectwa Grabowiec 4467
Sołectwo Koźla 12309
Statut Sołectwa Koźla 4581
Sołectwo Letnica 11368
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 4246
Sołectwo Lipno 11092
Statut Sołectwa Lipno 4235
Sołectwo Piaski 11849
Statut Sołectwa Piaski 4655
Sołectwo Radomia 12237
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 4889
Sołectwo Słone 12435
Statut Sołectwa Słone 4516
Sołectwo Świdnica 12320
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 5036
Sołectwo Wilkanowo 14484
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 5592
Wybory, Referenda 2443
Wybory samorządowe 2018 2117
Referendum ogólnokrajowe 5724
Wybory Prezydenta RP 11353
Wybory parlamentarne 2015 8675
Wybory samorządowe 2014 33355
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 11950
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory parlamentarne 2011 24553
Wybory samorządowe 2010 8833
Zamówienia Publiczne 5436
Informacja 34253
Przetargi 217130
Zapytania ofertowe 76983
Oświadczenia majątkowe 763
Rada Gminy 48801
Urząd Gminy 89407
Pracownicy jednostek organizacyjnych 26159
Protokoły z sesji Rady Gminy 55130
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24363
Otwarte konkursy ofert 79730
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 19198
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 6179
Tryb uproszczony 15333
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 4697
Wzory dokumentów 1801
Nieruchomości 4224
Sprzedaż nieruchomości 134404
Dzierżawy 1140
Akty prawne 951411
Szukaj 17995
Akty Prawa Miejscowego 9269
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 26179
Rejestry 3880
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4842
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 3349
Rejestr instytucji kultury 2510
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4334
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 2755
Finanse 1331
Budżet Gminy 98312
Majątek Gminy 12978
Sprawozdania i wykazy 93137
Nabór na wolne stanowiska pracy 233011
Kontrole 54560
2006 14680
2007 16010
2008 11521
2009 8528
Ochrona środowiska 11408
Azbest 11734
Obwieszczenia 156908
Ogłoszenia 123914
Zgromadzenia 36
Planowane zgromadzenia 2165
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 14586
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Petycje 918
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18234
Polityka prywatności 431

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 8773
Statystyki 11088
Rejestr zmian 1203321
Mapa biuletynu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy