ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Świdnica 44489
Podstawa prawna działania 6355
Statut Gminy 3399
Jak załatwić 124346
Wydziały 81579
Sprawy 149861
Urząd Gminy 30175
Wójt 12302
Zastępca Wójta 7219
Sekretarz 6896
Skarbnik 7414
Referat Ogólny 6412
Referat Finansowy 5955
Referat Gospodarki i Rozwoju 6108
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 9145
Straż gminna 12134
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2937
Organy Gminy 1070
Wójt 28427
Rada Gminy 31237
Komisja Rewizyjna 7467
Komisja Mienia i Budżetu 7140
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 7602
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 7701
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 45589
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16618
Gminna Biblioteka Publiczna 8868
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy ze Szkołą filialną w Koźli 14069
Szkoła Podstawowa w Słonem 7486
Zakład Usług Komunalnych 25855
Gminny Ośrodek Kultury 5952
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 1987
Jednostki pomocnicze 26498
Sołectwo Buchałów 11431
Statut Sołectwa Buchałów 4949
Sołectwo Drzonów 9712
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 4479
Sołectwo Grabowiec 9275
Statut Sołectwa Grabowiec 4182
Sołectwo Koźla 11044
Statut Sołectwa Koźla 4288
Sołectwo Letnica 10243
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 3927
Sołectwo Lipno 10045
Statut Sołectwa Lipno 3964
Sołectwo Piaski 10654
Statut Sołectwa Piaski 4320
Sołectwo Radomia 10891
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 4556
Sołectwo Słone 11023
Statut Sołectwa Słone 4187
Sołectwo Świdnica 11234
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 4576
Sołectwo Wilkanowo 12988
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 5281
Wybory, Referenda 2443
Wybory parlamentarne 2015 7011
Referendum ogólnokrajowe 4750
Wybory Prezydenta RP 9737
Wybory samorządowe 2014 29747
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10219
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory parlamentarne 2011 22765
Wybory samorządowe 2010 7892
Zamówienia Publiczne 5416
Informacja 31016
Przetargi 189978
Zapytania ofertowe 59454
Oświadczenia majątkowe 763
Rada Gminy 42467
Urząd Gminy 78899
Pracownicy jednostek organizacyjnych 22286
Protokoły z sesji Rady Gminy 48126
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24288
Otwarte konkursy ofert 61820
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 15547
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 5064
Tryb uproszczony 12023
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 3551
Wzory dokumentów 1193
Nieruchomości 4141
Sprzedaż nieruchomości 118874
Akty prawne 811636
Szukaj 16081
Akty Prawa Miejscowego 7565
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 22756
Rejestry 3420
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3962
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2598
Rejestr instytucji kultury 2175
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3529
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 2333
Finanse 1318
Budżet Gminy 87516
Majątek Gminy 11879
Sprawozdania i wykazy 76035
Nabór na wolne stanowiska pracy 197912
Kontrole 49956
2006 13425
2007 14656
2008 10539
2009 7889
Ochrona środowiska 11247
Azbest 7945
Obwieszczenia 126430
Ogłoszenia 107777
Zgromadzenia 22
Planowane zgromadzenia 1283
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 13583
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Petycje 279
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16577

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 8385
Statystyki 10692
Rejestr zmian 1000315
Mapa biuletynu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy