Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2449
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 57
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4848
Wybory samorządowe 2018 29176
Wybory Prezydenta RP 2015 15376
Wybory samorządowe 2014 41694
Referendum ogólnokrajowe 2015 8129
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16029
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory Parlamentarne 2015 10924
Wybory parlamentarne 2011 27975
Wybory samorządowe 2010 10686
Gmina Świdnica 51394
Podstawa prawna działania 7745
Statut Gminy 6914
Jak załatwić 273028
Wydziały 205932
Sprawy 294741
Urząd Gminy 38555
Wójt 18345
Zastępca Wójta 11908
Sekretarz 10969
Skarbnik 11592
Referat Ogólny 15576
Referat Finansowy 12752
Referat Gospodarki i Rozwoju 13122
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 987
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 12853
Inspektor Ochrony Danych 3218
Straż Gminna 19918
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 7124
Rada Gminy 1093
Skład Rady 8527
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 2078
Komisja Mienia i Budżetu 1826
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 1720
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 655
Komisja Rewizyjna 1639
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 2669
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 9686
Sesje Rady Gminy 3708
Posiedzenia komisji Rady Gminy 1754
Jednostki organizacyjne 54171
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 23948
Gminna Biblioteka Publiczna 11650
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 20990
Szkoła Podstawowa w Słonem 10119
Zakład Usług Komunalnych 39335
Gminny Ośrodek Kultury 8625
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 4349
Jednostki pomocnicze 29786
Sołectwo Buchałów 15737
Statut Sołectwa Buchałów 6326
Sołectwo Drzonów 12247
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 5568
Sołectwo Grabowiec 12212
Statut Sołectwa Grabowiec 5099
Sołectwo Koźla 15102
Statut Sołectwa Koźla 5330
Sołectwo Letnica 13669
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 4985
Sołectwo Lipno 13350
Statut Sołectwa Lipno 4915
Sołectwo Piaski 14587
Statut Sołectwa Piaski 5353
Sołectwo Radomia 15151
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 5584
Sołectwo Słone 15280
Statut Sołectwa Słone 5481
Sołectwo Świdnica 14760
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 5886
Sołectwo Wilkanowo 18151
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 6386
Oświadczenia majątkowe 772
Rada Gminy 68159
Urząd Gminy 109312
Pracownicy jednostek organizacyjnych 34565
Zamówienia Publiczne 5496
Informacja 41418
Przetargi 299503
Zamówienia do 30 000 Euro 123994
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24525
Otwarte konkursy ofert 115605
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 31534
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 9002
Tryb uproszczony 24734
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 7576
Wzory dokumentów 3140
Nieruchomości 4306
Sprzedaż nieruchomości 175130
Dzierżawy 7890
Akty prawne 1406976
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 13506
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 35308
Rejestry 4664
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6857
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 4880
Rejestr instytucji kultury 3181
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 6132
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 3828
Finanse 1376
Budżet Gminy 126930
Majątek Gminy 15317
Sprawozdania i wykazy 146308
Nabór na wolne stanowiska pracy 334874
Kontrole 64914
2006 17820
2007 19344
2008 13658
2009 10166
Ochrona środowiska 11775
Azbest 21377
Prawo Łowieckie 1055
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 5883
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 721
Oświata 5
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 1078
Obwieszczenia 246046
Ogłoszenia 160838
Zgromadzenia 97
Planowane zgromadzenia 4723
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 16270
Nieodpłatna Pomoc Prawna 506
Petycje 2525
Rok 2019 2128
Rok 2018 594
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21386
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 1872

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 9463
Statystyki 11815
Rejestr zmian 1859451
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 477