ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Świdnica 42315
Podstawa prawna działania 5912
Statut Gminy 2815
Jak załatwić 94491
Wydziały 61717
Sprawy 118061
Urząd Gminy 28415
Wójt 10793
Zastępca Wójta 6006
Sekretarz 5711
Skarbnik 6205
Referat Ogólny 3663
Referat Finansowy 3907
Referat Gospodarki i Rozwoju 4341
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 8096
Straż gminna 10570
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2727
Organy Gminy 1066
Wójt 26997
Rada Gminy 27964
Komisja Rewizyjna 6549
Komisja Mienia i Budżetu 6414
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 6799
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 6806
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 43135
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14604
Gminna Biblioteka Publiczna 8112
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy ze Szkołą filialną w Koźli 12004
Szkoła Podstawowa w Słonem 6759
Zakład Usług Komunalnych 22384
Gminny Ośrodek Kultury 5146
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 1207
Jednostki pomocnicze 25480
Sołectwo Buchałów 10289
Statut Sołectwa Buchałów 4503
Sołectwo Drzonów 8950
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 4096
Sołectwo Grabowiec 8334
Statut Sołectwa Grabowiec 3807
Sołectwo Koźla 9855
Statut Sołectwa Koźla 3931
Sołectwo Letnica 9199
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 3549
Sołectwo Lipno 9111
Statut Sołectwa Lipno 3683
Sołectwo Piaski 9589
Statut Sołectwa Piaski 3956
Sołectwo Radomia 9591
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 4199
Sołectwo Słone 9745
Statut Sołectwa Słone 3858
Sołectwo Świdnica 10017
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 4149
Sołectwo Wilkanowo 11611
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 4888
Wybory, Referenda 2442
Wybory parlamentarne 2015 5290
Referendum ogólnokrajowe 3736
Wybory Prezydenta RP 8012
Wybory samorządowe 2014 26319
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8449
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory parlamentarne 2011 21140
Wybory samorządowe 2010 6908
Zamówienia Publiczne 5386
Informacja 28814
Przetargi 174361
Zapytania ofertowe 45901
Oświadczenia majątkowe 763
Rada Gminy 35548
Urząd Gminy 68923
Pracownicy jednostek organizacyjnych 19203
Protokoły z sesji Rady Gminy 41395
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24213
Otwarte konkursy ofert 47270
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 12105
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 4008
Tryb uproszczony 9271
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 2383
Wzory dokumentów 596
Nieruchomości 4054
Sprzedaż nieruchomości 106234
Akty prawne 707571
Szukaj 14860
Akty Prawa Miejscowego 6141
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 20081
Rejestry 3033
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2995
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 1935
Rejestr instytucji kultury 1811
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2566
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 1839
Finanse 1309
Budżet Gminy 77343
Majątek Gminy 10607
Sprawozdania i wykazy 62480
Nabór na wolne stanowiska pracy 175296
Kontrole 45266
2006 12245
2007 13421
2008 9623
2009 7212
Ochrona środowiska 11118
Azbest 4302
Obwieszczenia 100758
Ogłoszenia 94770
Zgromadzenia 16
Planowane zgromadzenia 521
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 12467
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15038

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 8048
Statystyki 10308
Rejestr zmian 847307
Mapa biuletynu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy