ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Świdnica 46200
Podstawa prawna działania 6713
Statut Gminy 3898
Jak załatwić 151767
Wydziały 101176
Sprawy 177627
Urząd Gminy 31681
Wójt 13411
Zastępca Wójta 8080
Sekretarz 7792
Skarbnik 8322
Referat Ogólny 8128
Referat Finansowy 7273
Referat Gospodarki i Rozwoju 7492
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10035
Straż gminna 13626
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 3170
Organy Gminy 1074
Wójt 29668
Rada Gminy 33772
Komisja Rewizyjna 8150
Komisja Mienia i Budżetu 7714
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 8186
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 8444
Protokoły z sesji Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 47647
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18253
Gminna Biblioteka Publiczna 9523
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy ze Szkołą filialną w Koźli 15572
Szkoła Podstawowa w Słonem 8133
Zakład Usług Komunalnych 28960
Gminny Ośrodek Kultury 6594
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 2610
Jednostki pomocnicze 27273
Sołectwo Buchałów 12381
Statut Sołectwa Buchałów 5202
Sołectwo Drzonów 10329
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 4718
Sołectwo Grabowiec 10000
Statut Sołectwa Grabowiec 4403
Sołectwo Koźla 11994
Statut Sołectwa Koźla 4496
Sołectwo Letnica 11069
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 4157
Sołectwo Lipno 10834
Statut Sołectwa Lipno 4174
Sołectwo Piaski 11527
Statut Sołectwa Piaski 4584
Sołectwo Radomia 11927
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 4802
Sołectwo Słone 12098
Statut Sołectwa Słone 4435
Sołectwo Świdnica 12029
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 4912
Sołectwo Wilkanowo 14099
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 5517
Wybory, Referenda 2443
Wybory parlamentarne 2015 8276
Referendum ogólnokrajowe 5516
Wybory Prezydenta RP 11024
Wybory samorządowe 2014 32615
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 11637
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory parlamentarne 2011 24234
Wybory samorządowe 2010 8623
Zamówienia Publiczne 5427
Informacja 33082
Przetargi 207406
Zapytania ofertowe 71396
Oświadczenia majątkowe 763
Rada Gminy 47018
Urząd Gminy 87203
Pracownicy jednostek organizacyjnych 25223
Protokoły z sesji Rady Gminy 53504
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24343
Otwarte konkursy ofert 74317
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 18459
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 5955
Tryb uproszczony 14581
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 4454
Wzory dokumentów 1663
Nieruchomości 4206
Sprzedaż nieruchomości 130882
Dzierżawy 704
Akty prawne 917481
Szukaj 17221
Akty Prawa Miejscowego 8793
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 25470
Rejestry 3751
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4652
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 3165
Rejestr instytucji kultury 2448
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4148
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 2650
Finanse 1325
Budżet Gminy 95748
Majątek Gminy 12730
Sprawozdania i wykazy 87994
Nabór na wolne stanowiska pracy 223766
Kontrole 53634
2006 14471
2007 15764
2008 11339
2009 8419
Ochrona środowiska 11368
Azbest 10916
Obwieszczenia 149690
Ogłoszenia 118929
Zgromadzenia 26
Planowane zgromadzenia 1972
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 14376
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Petycje 753
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17784
Polityka prywatności 271

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 8670
Statystyki 10967
Rejestr zmian 1144785
Mapa biuletynu 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy