ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2450
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 5001
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9788
Wybory samorządowe 2018 38015
Wybory Prezydenta RP 2015 17845
Wybory samorządowe 2014 46952
Referendum ogólnokrajowe 2015 9612
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18346
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory Parlamentarne 2015 12347
Gmina Świdnica 53380
Podstawa prawna działania 8209
Statut Gminy 8988
Jak załatwić 326046
Wydziały 254139
Sprawy 348218
Urząd Gminy 40493
Wójt 20716
Zastępca Wójta 13671
Sekretarz 12291
Skarbnik 13006
Referat Ogólny 19844
Referat Finansowy 15972
Referat Gospodarki i Rozwoju 16259
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1564
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 14380
Inspektor Ochrony Danych 4319
Straż Gminna 22988
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 9657
Rada Gminy 1097
Skład Rady 16160
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 3578
Komisja Mienia i Budżetu 3220
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 3184
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1087
Komisja Rewizyjna 2847
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 4815
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 17472
Sesje Rady Gminy 8292
Posiedzenia komisji Rady Gminy 4725
Jednostki organizacyjne 56936
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27206
Gminna Biblioteka Publiczna 12578
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 23523
Szkoła Podstawowa w Słonem 11027
Zakład Usług Komunalnych 43779
Gminny Ośrodek Kultury 9772
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 5239
Jednostki pomocnicze 31173
Sołectwo Buchałów 17090
Statut Sołectwa Buchałów 6938
Sołectwo Drzonów 12905
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 5934
Sołectwo Grabowiec 13107
Statut Sołectwa Grabowiec 5420
Sołectwo Koźla 16369
Statut Sołectwa Koźla 5672
Sołectwo Letnica 14677
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5288
Sołectwo Lipno 14349
Statut Sołectwa Lipno 5225
Sołectwo Piaski 15864
Statut Sołectwa Piaski 5656
Sołectwo Radomia 16358
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 5908
Sołectwo Słone 16461
Statut Sołectwa Słone 5849
Sołectwo Świdnica 15671
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6293
Sołectwo Wilkanowo 19769
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 6732
Oświadczenia majątkowe 782
Rada Gminy 79956
Urząd Gminy 121643
Pracownicy jednostek organizacyjnych 39757
Zamówienia Publiczne 5595
Informacja 44710
Przetargi 335948
Zamówienia do 30 000 Euro 155960
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24602
Otwarte konkursy ofert 132838
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 38475
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 10477
Tryb uproszczony 30463
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 9018
Wzory dokumentów 3991
Nieruchomości 4329
Sprzedaż nieruchomości 200466
Dzierżawy 12166
Akty prawne 1710457
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 16800
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 41826
Rejestry 4999
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8092
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 5644
Rejestr instytucji kultury 3539
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7271
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 4461
Finanse 1401
Budżet Gminy 143669
Majątek Gminy 16351
Sprawozdania i wykazy 177960
Nabór na wolne stanowiska pracy 385624
Ochrona środowiska 11912
Azbest 27128
Prawo Łowieckie 1300
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 11681
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1184
Oświata 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 1915
Informacja o dotacjach przedszkolnych 367
Obwieszczenia 303366
Ogłoszenia 180818
Zgromadzenia 111
Planowane zgromadzenia 6688
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 17228
Nieodpłatna Pomoc Prawna 905
Petycje 3222
Rok 2019 4852
Rok 2018 1347
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23086
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 2895

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 9776
Statystyki 12175
Rejestr zmian 2270196
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 737
« powrót do poprzedniej strony