ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2450
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 3755
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8530
Wybory samorządowe 2018 35460
Wybory Prezydenta RP 2015 17075
Wybory samorządowe 2014 45508
Referendum ogólnokrajowe 2015 9120
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17691
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory Parlamentarne 2015 11892
Gmina Świdnica 52810
Podstawa prawna działania 8071
Statut Gminy 8289
Jak załatwić 310698
Wydziały 240137
Sprawy 333369
Urząd Gminy 40009
Wójt 20024
Zastępca Wójta 13207
Sekretarz 11854
Skarbnik 12579
Referat Ogólny 18416
Referat Finansowy 14875
Referat Gospodarki i Rozwoju 15240
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1388
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 13866
Inspektor Ochrony Danych 3963
Straż Gminna 21965
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 8844
Rada Gminy 1097
Skład Rady 13850
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 3123
Komisja Mienia i Budżetu 2763
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 2688
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 951
Komisja Rewizyjna 2469
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 4061
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 14487
Sesje Rady Gminy 6607
Posiedzenia komisji Rady Gminy 3574
Jednostki organizacyjne 56002
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26296
Gminna Biblioteka Publiczna 12329
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 22791
Szkoła Podstawowa w Słonem 10736
Zakład Usług Komunalnych 42283
Gminny Ośrodek Kultury 9430
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 4983
Jednostki pomocnicze 30778
Sołectwo Buchałów 16751
Statut Sołectwa Buchałów 6752
Sołectwo Drzonów 12710
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 5842
Sołectwo Grabowiec 12881
Statut Sołectwa Grabowiec 5343
Sołectwo Koźla 16045
Statut Sołectwa Koźla 5585
Sołectwo Letnica 14411
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5218
Sołectwo Lipno 14087
Statut Sołectwa Lipno 5145
Sołectwo Piaski 15493
Statut Sołectwa Piaski 5579
Sołectwo Radomia 16036
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 5834
Sołectwo Słone 16149
Statut Sołectwa Słone 5761
Sołectwo Świdnica 15433
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6210
Sołectwo Wilkanowo 19406
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 6650
Oświadczenia majątkowe 782
Rada Gminy 76179
Urząd Gminy 117416
Pracownicy jednostek organizacyjnych 38075
Zamówienia Publiczne 5573
Informacja 43765
Przetargi 325519
Zamówienia do 30 000 Euro 145812
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24586
Otwarte konkursy ofert 128072
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 36549
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 10110
Tryb uproszczony 28667
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 8600
Wzory dokumentów 3630
Nieruchomości 4327
Sprzedaż nieruchomości 193476
Dzierżawy 10856
Akty prawne 1607677
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 15429
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 39993
Rejestry 4919
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7693
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 5461
Rejestr instytucji kultury 3431
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 6918
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 4282
Finanse 1396
Budżet Gminy 138744
Majątek Gminy 16195
Sprawozdania i wykazy 169606
Nabór na wolne stanowiska pracy 370209
Ochrona środowiska 11889
Azbest 25263
Prawo Łowieckie 1221
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 9665
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1042
Oświata 5
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 1679
Informacja o dotacjach przedszkolnych 200
Obwieszczenia 287238
Ogłoszenia 175640
Zgromadzenia 104
Planowane zgromadzenia 6066
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 16920
Nieodpłatna Pomoc Prawna 778
Petycje 3050
Rok 2019 3935
Rok 2018 1106
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22676
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 2557

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 9686
Statystyki 12072
Rejestr zmian 2146820
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 652
« powrót do poprzedniej strony