ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-12-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:41 Deaktywacja elementu informacja Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2014 r. Krzysztof Noga
13:19:41 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Krzysztof Noga
13:18:41 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Krzysztof Noga
13:18:41 Deaktywacja elementu informacja Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2014 roku. Krzysztof Noga
13:18:41 Deaktywacja elementu informacja Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie pozakonkursowym Krzysztof Noga
13:18:40 Deaktywacja elementu informacja Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Świdnica w roku 2014
(widoczna od 2014-06-25 00:00:00)
Krzysztof Noga
13:18:40 Deaktywacja elementu informacja Informacja o przeprowadzonej konsultacji w trybie określonym w Zarządzeniu nr 55/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 maja 2014 roku.
(widoczna od 2014-06-03 00:00:00)
Krzysztof Noga
13:18:40 Deaktywacja elementu informacja Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2014r. Krzysztof Noga
13:18:40 Deaktywacja elementu informacja Informacja art 37 ust1 pkt2 lit b i d Krzysztof Noga
13:18:40 Deaktywacja elementu informacja Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony