ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-11 Zarządzenia w sprawie określenia kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica 47/2018 Obowiązujący
2 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029. LI/302/2018 Obowiązujący
3 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. LI/301/2018 Obowiązujący
4 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody LI/300/2018 Obowiązujący
5 2018-04-25 Protokoły z sesji w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych LI/299/2018 Obowiązujący
6 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego. LI/298/2018 Obowiązujący
7 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Zielonogórskiego. LI/297/2018 Obowiązujący
8 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone LI/296/2018 Obowiązujący
9 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia załącznika graficznego do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica– obręb Świdnica LI/295/2018 Obowiązujący
10 2018-04-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok L/294/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy