ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry LIX/339/2018 Obowiązujący
2 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029. LIX/338/2018 Obowiązujący
3 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. LIX/337/2018 Obowiązujący
4 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmian do Uchwały nr LIII/313/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu LIX/336/2018 Obowiązujący
5 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości. LIX/335/2018 Oczekujący
6 2018-10-31 Zarządzenia W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica 129/2018 Obowiązujący
7 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica LIX/334/2018 Oczekujący
8 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 - 2020. LIX/333/2018 Obowiązujący
9 2018-10-29 Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 125/2018 Obowiązujący
10 2018-10-09 Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica 114/2018 Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy