ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świdnica. LVI/323/2018 Oczekujący
2 2018-09-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029. LVI/322/2018 Obowiązujący
3 2018-09-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok LVI/321/2018 Obowiązujący
4 2018-09-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy. LVI/320/2018 Oczekujący
5 2018-08-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica LV/319/2018 Obowiązujący
6 2018-08-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica LV/318/2018 Obowiązujący
7 2018-08-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica. LV/317/2018 Obowiązujący
8 2018-08-17 Zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych na terenie gminy Świdnica zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 87/2018 Obowiązujący
9 2018-08-16 Zarządzenia w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Świdnica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018r. 86/2018 Obowiązujący
10 2018-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029. LIII/316/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy