Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1371
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
III/11/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1372
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
II/10/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1373
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
Nr aktu prawnego
II/9/05
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1374
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku
Nr aktu prawnego
II/8/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1375
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Świdnica obręb Świdnica.
Nr aktu prawnego
II/7/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1376
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica i Letnica, gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1377
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
II/5/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1378
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica
Nr aktu prawnego
II/4/05
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1379
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
II/3/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1380
Data podjęcia
2005-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
I/2/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji