Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1351
Data podjęcia
2006-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
III/15/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1352
Data podjęcia
2006-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
Nr aktu prawnego
III/14/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1353
Data podjęcia
2006-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra
Nr aktu prawnego
III/13/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1354
Data podjęcia
2006-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
III/12/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1355
Data podjęcia
2006-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
III/11/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1356
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/46/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. dotyczącej przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2006”
Nr aktu prawnego
II/10/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1357
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Słonem
Nr aktu prawnego
II/9/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1358
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Świdnicy
Nr aktu prawnego
II/8/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1359
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
II/7/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1360
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/06
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji