ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji w celu wypracowania projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w Gminie Świdnica.
Nr aktu prawnego
0050.71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok oraz przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
0050.68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica do opracowania i podpisania odpowiedzi na wniosek.
Nr aktu prawnego
IX/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
Nr aktu prawnego
IX/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IX/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
IX/69/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji