ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do oceny merytorycznej ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej dla dzieci z terenu gminy Świdnica w 2019 roku
Nr aktu prawnego
0050.18.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.17.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.16.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie korzystania z autobusów i mikrobusu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.15.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
0050.14.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, W tym Wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.13.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.12.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok oraz przeniesienia środków budżetowych
Nr aktu prawnego
0050.11.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do oceny ofert pn.: ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica”
Nr aktu prawnego
0050.10.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej, udzielonej mieszkańcom gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.9.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji