ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały nr III/25/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania regulaminu straży gminnej XXXIV/205/2017 Obowiązujący
82 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. XXXIV/204/2017 Nieobowiązujący
83 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wilkanowo, gmina Świdnica. XXXIV/203/2017 Obowiązujący
84 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica XXXIV/202/2017 Obowiązujący
85 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. XXXIV/201/2017 Obowiązujący
86 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce XXXIV/200/2017 Obowiązujący
87 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028. XXXIII/199/2017 Obowiązujący
88 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017. XXXIII/198/2017 Obowiązujący
89 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra XXXIII/197/2017 Obowiązujący
90 2017-02-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik XXXIII/196/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu