ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej. XXXIX/240/2017 Nieobowiązujący
82 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica. XXXIX/239/2017 Obowiązujący
83 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Świdnica instrumentem płatniczym XXXVIII/238/2017 Obowiązujący
84 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028. XXXVIII/237/2017 Obowiązujący
85 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017 XXXVIII/236/2017 Obowiązujący
86 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 - 2020. XXXVIII/235/2017 Obowiązujący
87 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy do kategorii dróg gminnych. XXXVIII/234/2017 Obowiązujący
88 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. XXXVIII/233/2017 Obowiązujący
89 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok XXXVII/232/2017 Obowiązujący
90 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok XXXVII/231/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu