ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie wystąpienia Gminy Świdnica z członkostwa w Stowarzyszeniu „Aglomeracja Zielonogórska” XXXI/183/2016 Obowiązujący
82 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006044F w Słonem. XXXI/182/2016 Obowiązujący
83 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica. XXXI/181/2016 Obowiązujący
84 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. XXXI/180/2016 Obowiązujący
85 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2017 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020. XXXI/179/2016 Obowiązujący
86 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy XXXI/178/2016 Obowiązujący
87 2016-11-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody XXX/177/2016 Obowiązujący
88 2016-11-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości. XXX/176/2016 Obowiązujący
89 2016-11-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. XXX/175/2016 Zmieniony
90 2016-11-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu XXX/174/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu