ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy do kategorii dróg gminnych. XXXVIII/234/2017 Obowiązujący
72 2017-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. XXXVIII/233/2017 Obowiązujący
73 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok XXXVII/232/2017 Obowiązujący
74 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok XXXVII/231/2017 Obowiązujący
75 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy XXXVII/230/2017 Obowiązujący
76 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017 XXXVII/229/2017 Obowiązujący
77 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. XXXVII/228/2017 Obowiązujący
78 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wilkanowo, gmina Świdnica. XXXVII/227/2017 Obowiązujący
79 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2017. XXXVII/226/2017 Obowiązujący
80 2017-06-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica XXXVII/225/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu