ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.21.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
Nr aktu prawnego
IV/25/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
Nr aktu prawnego
IV/24/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Świdnica na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
IV/23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
IV/22/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaciproduktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
IV/21/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
IV/20/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia procedury pozyskania przyczepy (cysterny) do transportu wody pitnej w Gminie Świdnica w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (zanieczyszczenia ujęć wody, awarii sieci wodociągowej, także w sytuacji obniżenia się poziomu wód gruntowych)
Nr aktu prawnego
0050.20.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej wniosków konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmującą profilaktykę szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt rocznika 2005 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Nr aktu prawnego
0050.19.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji