ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
Nr aktu prawnego
IX/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IX/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
IX/69/2019
Status
Uchylony
Lp: 65
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Uchylony
Lp: 66
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
Nr aktu prawnego
IX/63/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji