ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego. XLVIII/287/2018 Obowiązujący
62 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XLVIII/286/2018 Obowiązujący
63 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica XLVIII/285/2018 Obowiązujący
64 2018-02-28 Zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 dla któych Gmina Świdnica jest organem prowadzącym. 24/2018 Obowiązujący
65 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029. XLVII/284/2018 Obowiązujący
66 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. XLVII/283/2018 Obowiązujący
67 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zapewnionych uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica. XLVII/282/2018 Obowiązujący
68 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy. XLVII/281/2018 Obowiązujący
69 2018-01-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica XLVI/280/2018 Obowiązujący
70 2018-01-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029. XLVI/279/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu