ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-04-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica XXXV/213/2017 Obowiązujący
52 2017-04-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica”. XXXV/212/2017 Obowiązujący
53 2017-04-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata. XXXV/211/2017 Obowiązujący
54 2017-04-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. XXXV/210/2017 Obowiązujący
55 2017-04-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica. XXXV/209/2017 Obowiązujący
56 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028. XXXIV/208/2017 Obowiązujący
57 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017. XXXIV/207/2017 Obowiązujący
58 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w gminie Świdnica XXXIV/206/2017 Obowiązujący
59 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały nr III/25/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania regulaminu straży gminnej XXXIV/205/2017 Obowiązujący
60 2017-03-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. XXXIV/204/2017 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu