ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości. LIX/335/2018 Obowiązujący
42 2018-10-31 Zarządzenia W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica 129/2018 Obowiązujący
43 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica LIX/334/2018 Obowiązujący
44 2018-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 - 2020. LIX/333/2018 Obowiązujący
45 2018-10-29 Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 125/2018 Obowiązujący
46 2018-10-09 Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdnica 114/2018 Nieobowiązujący
47 2018-10-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIDNICA” LVIII/332/2018 Obowiązujący
48 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu Gminy Świdnica LVII/331/2018 Obowiązujący
49 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu przydziału mieszkań socjalnych na terenie gminy Świdnica LVII/330/2018 Obowiązujący
50 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świdnica w latach 2018-2022” LVII/329/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu