ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-01-18 Zarządzenia w sprawie powołania komisji do oceny merytorycznej ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej dla dzieci z terenu gminy Świdnica w 2019 roku 0050.18.2019 Obowiązujący
42 2019-01-16 Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej 0050.17.2019 Obowiązujący
43 2019-01-16 Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej 0050.16.2019 Obowiązujący
44 2019-01-14 Zarządzenia w sprawie korzystania z autobusów i mikrobusu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy 0050.15.2019 Obowiązujący
45 2019-01-14 Zarządzenia W sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego 0050.14.2019 Obowiązujący
46 2019-01-14 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, W tym Wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 0050.13.2019 Obowiązujący
47 2019-01-10 Zarządzenia w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019 0050.12.2019 Obowiązujący
48 2019-01-10 Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok oraz przeniesienia środków budżetowych 0050.11.2019 Obowiązujący
49 2019-01-07 Zarządzenia w sprawie powołania komisji do oceny ofert pn.: ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica” 0050.10.2019 Obowiązujący
50 2019-01-07 Zarządzenia w sprawie określenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej, udzielonej mieszkańcom gminy Świdnica 0050.9.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu