ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-01-23 Zarządzenia w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019 0050.21.2019 Obowiązujący
32 2019-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok IV/26/2019 Obowiązujący
33 2019-02-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej IV/25/2019 Nieobowiązujący
34 2019-02-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej IV/24/2019 Obowiązujący
35 2019-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Świdnica na lata 2019-2021 IV/23/2019 Obowiązujący
36 2019-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV/22/2019 Obowiązujący
37 2019-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaciproduktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV/21/2019 Obowiązujący
38 2019-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV/20/2019 Obowiązujący
39 2019-01-18 Zarządzenia w sprawie wdrożenia procedury pozyskania przyczepy (cysterny) do transportu wody pitnej w Gminie Świdnica w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (zanieczyszczenia ujęć wody, awarii sieci wodociągowej, także w sytuacji obniżenia się poziomu wód gruntowych) 0050.20.2019 Obowiązujący
40 2019-01-18 Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej wniosków konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmującą profilaktykę szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt rocznika 2005 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 0050.19.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu