ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.125.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji do dokonania końcowego odbioru robót
Nr aktu prawnego
0050.124.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji do dokonania końcowego odbioru robót
Nr aktu prawnego
0050.123.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.122.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Gminy w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.121.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do oceny ofert pn .: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica ”
Nr aktu prawnego
0050.120.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
0050.119.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, następujących środków trwałych
Nr aktu prawnego
0050.118.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji