ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
X/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIV/271/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. i Uchwałą VII/38/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
X/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla sudentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
X/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych i absolwenckich dla uczniów z terenu gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
X/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Świdnica”
Nr aktu prawnego
X/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone
Nr aktu prawnego
X/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019.
Nr aktu prawnego
0050.80.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
0050.79.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2017 Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania „specjalnego biletu gminnego" stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie gminy Świdnica oraz wzoru wniosku o jego wydanie.
Nr aktu prawnego
0050.78.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Świdnica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Nr aktu prawnego
0050.77.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji