ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1411
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004.
Nr aktu prawnego
IV/29/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1412
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Nr aktu prawnego
IV/28/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1413
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przekazania dokumentacji dotyczącej wniosku Miasta Zielona Góra do Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i Świdnica”.
Nr aktu prawnego
IV/27/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1414
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.
Nr aktu prawnego
IV/26/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1415
Data podjęcia
2004-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
III/25/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1416
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich"
Nr aktu prawnego
II/24/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1417
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Nr aktu prawnego
II/23/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1418
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/25/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 września 2000 r. w sprawie opłat za przyłączenie się do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Świdnica, zmienionej uchwałą Nr III/10/2001 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 kwietnia 2001 r. oraz uchwałą Nr III/8/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Nr aktu prawnego
II/22/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1419
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
II/21/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1420
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Nr aktu prawnego
II/20/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji