ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1401
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/44/03 z dnia 05 grudnia 2003r. Rady Gminy Świdnica w sprawie opłaty targowej i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
Nr aktu prawnego
VI/38/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1402
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zadań społeczno-gospodarczych gminy Świdnica na lata 2004-2011 oraz rozliczenia wykonanych zadań społeczno-gospodarczych na lata 1996-2003, oraz zmiany uchwały Nr III/25/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
VI/37/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1403
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.
Nr aktu prawnego
VI/36/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1404
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programów z zakresu pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
VI/35/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1405
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Świdnica na lata 2004 – 2011” i „Planu gospodarki odpadami dla gminy Świdnica na lata 2004 –2011”,stanowiącego integralną część programu.
Nr aktu prawnego
VI/34/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1406
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IX/43/03
Status
Zmieniony
Lp: 1407
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/42/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1408
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Nr aktu prawnego
IX/44/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1409
Data podjęcia
2004-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-rzemieślniczej w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
V/33/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1410
Data podjęcia
2004-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica"
Nr aktu prawnego
V/32/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji