ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr V/25/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na cele inwestycyjne.
Nr aktu prawnego
XI/50/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XI/49/05
Status
Zmieniony
Lp: 1393
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Świdnica
Nr aktu prawnego
XI/48/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania pomocy społecznej na dożywianie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkól podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych w roku 2006.
Nr aktu prawnego
XI/47/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006”.
Nr aktu prawnego
XI/46/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Nr aktu prawnego
XI/45/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
XI/44/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
X/43/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2005-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/42/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2005-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy .
Nr aktu prawnego
IX/41/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji