ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
Nr aktu prawnego
II/9/05
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku
Nr aktu prawnego
II/8/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Świdnica obręb Świdnica.
Nr aktu prawnego
II/7/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica i Letnica, gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
II/5/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica
Nr aktu prawnego
II/4/05
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2005-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
II/3/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2005-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
I/2/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2005-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
I/1/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego uchwały Nr V/41/04 z dnia 29 września 2004r
Nr aktu prawnego
IX/69/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji