ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1221 2004-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych. IV/28/04 Obowiązujący
1222 2004-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia i przekazania dokumentacji dotyczącej wniosku Miasta Zielona Góra do Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i Świdnica”. IV/27/04 Obowiązujący
1223 2004-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004. IV/26/04 Obowiązujący
1224 2004-06-09 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica III/25/04 Obowiązujący
1225 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich" II/24/04 Obowiązujący
1226 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. II/23/04 Obowiązujący
1227 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/25/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 września 2000 r. w sprawie opłat za przyłączenie się do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Świdnica, zmienionej uchwałą Nr III/10/2001 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 kwietnia 2001 r. oraz uchwałą Nr III/8/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 kwietnia 2002 r. II/22/04 Obowiązujący
1228 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. II/21/04 Nieobowiązujący
1229 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. II/20/04 Obowiązujący
1230 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy II/19/04 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu