ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1201 2004-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Świdnica na lata 2004 – 2011” i „Planu gospodarki odpadami dla gminy Świdnica na lata 2004 –2011”,stanowiącego integralną część programu. VI/34/04 Obowiązujący
1202 2003-12-05 Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od środków transportowych IX/43/03 Zmieniony
1203 2003-12-05 Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości IX/42/03 Nieobowiązujący
1204 2003-12-05 Uchwały Rady Gminy w sprawie opłaty targowej i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe IX/44/03 Zmieniony
1205 2004-07-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-rzemieślniczej w Świdnicy. V/33/04 Obowiązujący
1206 2004-07-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica" V/32/04 Obowiązujący
1207 2004-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica. IV/31/04 Obowiązujący
1208 2004-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat. IV/30/04 Obowiązujący
1209 2004-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004. IV/29/04 Obowiązujący
1210 2004-06-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych. IV/28/04 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu