ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1201 2005-04-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica . III/13/05 Uchylony
1202 2005-04-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Świdnicy i Gimnazjum w Świdnicy. III/12/05 Obowiązujący
1203 2005-04-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu. III/11/05 Obowiązujący
1204 2005-03-03 Uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu II/10/05 Obowiązujący
1205 2005-03-03 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów. II/9/05 Nieobowiązujący
1206 2005-03-03 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku II/8/05 Obowiązujący
1207 2005-03-03 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Świdnica obręb Świdnica. II/7/05 Obowiązujący
1208 2005-03-03 Uchwały Rady Gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica i Letnica, gmina Świdnica II/6/05 Obowiązujący
1209 2005-03-03 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy. II/5/05 Obowiązujący
1210 2005-03-03 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica II/4/05 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu