ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1171 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych Wilkanowo- Rybno II II/15/04 Obowiązujący
1172 2004-04-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu II/14/04 Obowiązujący
1173 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w 2004r. I/13/04 Obowiązujący
1174 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy I/12/04 Obowiązujący
1175 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy I/11/04 Obowiązujący
1176 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy I/10/04 Obowiązujący
1177 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy I/9/04 Obowiązujący
1178 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, gimnazjum oraz świetlicy szkolnej I/8/04 Obowiązujący
1179 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica I/7/04 Nieobowiązujący
1180 2004-02-12 Uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa pracy wobec Wójta I/6/04 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu