ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Budżet Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr 56/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-16 02:15:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-16 02:19:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-16 02:24:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr 55/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świdnica na lata 2012-2028

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-16 02:21:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-16 02:22:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-16 02:22:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt budżetu na rok 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-07 14:47:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-29 11:40:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 11:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Świdnica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-29 14:55:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-29 14:58:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-29 14:59:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świdnica na lata 2011-2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-17 15:27:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-17 15:29:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-17 15:29:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet na rok 2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-07 12:47:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-07 12:48:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-07 12:51:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-07 12:50:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-07 12:51:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-07 12:51:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet na rok 2010

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/79/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 6, ust. 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr .157, poz. 1241).
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 24.055.242 zł, w tym:
1) dochody bieżące:16.339.359 zł,
2) dochody majątkowe: 7.715.883 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 26.835.859 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.511.343 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.779.613 zł, z tego na:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.929.733 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.849.880 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 438.800 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.144.930 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 918.000 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 230.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.324.516 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, z tego na:
1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 9.303.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.780.617 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.612.307 zł, w tym:
- pożyczki w kwocie 2.000.000 zł,
- kredyty w kwocie 1.000.000 zł,
- wolne środki w kwocie 612.307 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 831.690 zł, w tym na spłatę:
- pożyczek w kwocie 747.690 zł,
- kredytu w kwocie 84.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 4.500.000 zł, w tym:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 260.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu w kwocie 42.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 77.000 zł,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do uchwały,
3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji celowej udzielane w roku 2010 w kwocie ogółem 438.800 zł, w tym dla:
1) jednostek sektora finasów publicznych w kwocie 256.400 zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 7. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) zaciągania w roku 2010 zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4 do uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w 2011 roku w wysokości 1.000.000 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania:
a) przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
b) przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
2. Ustala się kwotę w wysokości 1.500.000 zł, do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-12 14:25:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-12 14:27:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-13 07:35:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji