ˆ

Rada Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Gminy Świdnica - kadencja VII

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-03 15:00:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Wojtkowiak Marta Ewa
2. Białek Maciej Piotr - wiceprzewodniczący
3. Wadecki Wiktor Mirosław
4. Madej Eliasz - przewodniczący
5. Janek Danuta
6. Bursztyn Marek Stefan
7. Tarczewska-Sierko Maria Anna
8. Przykuta Teresa
9. Gałat Halina Julia
10. Surynt Małgorzata Dorota
11. Pańtak Małgorzata Ewa
12. Cymbała Dorota
13. Kokulewska Jolanta Dorota
14. Wiler Karol Julian
15. Bitka Jan
 
Okręg wyborczy Nr 1 Świdnica: Chabrowa, Długa, Makowa, Rumiankowa, Wypoczynek, Spacerowa, Myśliwska 
Imię i nazwisko: Wojtkowiak Marta Ewa
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Mienia i Budżetu
Kontakt: 
 
Okręg wyborczy Nr 2 Świdnica: Krótka, Obwodowa od 15 do 23, Ogrodowa, Parkowa, Sadowa, Sportowa 
Imię i nazwisko: Maciej Białek 
Funkcje pełnione w radzie: Wiceprzewodniczący Rady Gminy, członek Komisji Mienia i Budżetu, członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji
Kontakt: 
 
Okręg wyborczy Nr 3 Świdnica: Cisowa, Dębowa, Drzymały, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Obwodowa 4, Piaskowa, Sosnowa, Świerkowa, Klonowa 
Imię i nazwisko: Wadecki Wiktor Mirosław
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji, oraz członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt:  , Tel. 665 030 128
 
Okręg wyborczy Nr 4 Świdnica: Boczna, Bunkrowa, Cicha, Grzybowa, Kosynierów, Łąkowa, Mieszka I, Miła 
Imię i nazwisko: Eliasz Madej 
Funkcje pełnione w radzie: Przewodniczący Rady Gminy 
Kontakt:  
 
Okręg wyborczy Nr 5 Łochowo, Piaski 
Imię i nazwisko: Janek Danuta
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Mienia i Budżetu oraz członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt: tel. 782 976 864
 
Okręg wyborczy Nr 6 Buchałów, Orzewo, Radomia 
Imię i nazwisko: Bursztyn Marek Stefan 
Funkcje pełnione w radzie: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego, członek Komisji Mienia i Budżetu
Kontakt: 
 
Okręg wyborczy Nr 7 Drzonów, Wirówek 
Imię i nazwisko: Tarczewska-Sierko Maria Anna
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Mienia i Budżetu oraz członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt:    Tel. 609 543 011
 
Okręg wyborczy Nr 8 Słone
Imię i nazwisko: Teresa Przykuta 
Funkcje pełnione w radzie: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji, członek Komisji Mienia i Budżetu
Kontakt:  

Okręg wyborczy Nr 9: Grabowiec, Lipno 
Imię i nazwisko: Gałat Halina Julia
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Mienia i Budżetu oraz członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt: 
 
Okręg wyborczy Nr 10 Koźla
Imię i nazwisko: Surynt Małgorzata Dorota
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt:  ,  Tel. 601 375 857 
 
Okręg wyborczy Nr 11 Letnica: 1-64
Imię i nazwisko: Pańtak Małgorzata Ewa
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji, oraz członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt:    Tel. 697 084 941, Letnica 40
 
Okręg wyborczy Nr 12 Letnica od 65 do końca, Dobra 
Imię i nazwisko: Dorota Cymbała
Funkcje pełnione w radzie: Przewodnicząca Komisji Mienia i Budżetu, członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt:     Tel. 661 053 312
Inne dodatkowe informacje: wykształcenie wyższe - licencjat z administracji, magisterskie z politologii. Jestem Członkiem Stowarzyszenia Wspólna Letnica, aktywnie staram się brać udział we wszystkich imprezach organizowanych czy to przez Radę Sołecką, czy też przez Stowarzyszenie staram się w miarę swoich możliwości pomóc i wspierać.
 
Okręg wyborczy Nr 13 Wilkanowo: Kosowa, Kukułcza, Orla, Pawia, Piaskowa, Sokola, Sowia, Strusia, Szkolna  
Imię i nazwisko: Kokulewska Jolanta Dorota
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji, oraz członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt:
 
Okręg wyborczy Nr 14 Wilkanowo: Brzozowa, Dolina Zielona, Ogrodnicza, Strumykowa, Wiśniowa, Przysiółek Rybno
Imię i nazwisko: Wiler Karol Julian
Funkcje pełnione w radzie: przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt:  , Tel. 607 404 730
 
Okręg wyborczy Nr 15 Wilkanowo: Akacjowa, Jagodowa, Kościelna, Krótka, Osiedle Przylesie, Polanka, Wandy Komarnickiej
Imię i nazwisko: Jan Bitka  
Funkcje pełnione w radzie: członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego
Kontakt: 
Inne dodatkowe informacje: wykształcenie wyższe techniczne (inż elektryk), w Wilkanowie mieszkam od 2002 roku.
 
Uwaga na podstawie uchwały Rady Gminy Świdnica nr XXIII/134/12 z dnia 24.010.2012r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dokonuje się podziału Gminy Świdnica na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2014-12-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Pańtak Data wprowadzenia do BIP 2014-12-03 15:00:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2014-12-03 15:00:57
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 13:02:55
Artykuł był wyświetlony: 6371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Proponowany harmonogram sesji Rady Gminy Świdnica w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-28 10:40:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp.
Data sesji Rady
Gminy Świdnica
Dzień tygodnia
Miejsce
1.
25 stycznia
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
2.
22 lutego
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
3.
22 marca
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
4.
26 kwietnia
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
5.
24 maja
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
6.
28 czerwca
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
7.
30 sierpnia
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
8.
27 września
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
9.
25 października
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
10.
29 listopada
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
11.
20 grudnia
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
12.
29 grudnia
piątek
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
 
Jednocześnie informuję, iż terminy mogą ulec zmianie.
W miarę potrzeb może być zwołana sesja poza harmonogramem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2016-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Pańtak Data wprowadzenia do BIP 2016-12-28 10:40:05
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2016-12-28 10:42:31
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-12-28 10:43:27
Artykuł był wyświetlony: 3558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-01-27 15:14:24

Biuro Rady Gminy Świdnica

Agata Pańtak
 
tel: 683273115 w. 136
email:
 

Przewodniczący

Eliasz Madej
 
email:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 15:14:24
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2011-01-27 15:14:24
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 15:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-03-06 09:21:07
Artykuł był wyświetlony: 10254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawy prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-01 11:08:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 18 ustawy samorządowej rada gminy jest we wszystkich sprawach z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ustawa określa również katalog spraw, należących do wyłącznej właściwości gminy. Zaliczymy do nich:
a) organizacyjne (np.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych),
b) finansowo - majątkowe (np.: przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania);
c) osobowe (wybór i odwołanie zarządu gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy),
d) kierowniczo - kontrolne (np.: rozpatrywanie sprawozdań z zakresu wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu),
e) inne (podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa).

Powyższe wyliczenie nie jest zamknięte, ponieważ do wyłącznej właściwości rady gminy mogą być przekazywane w drodze ustawy także inne sprawy.

Rada gminy wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Jej obrady mają charakter sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone. W związku z szerokim zakresem zadań rady istnieje potrzeba przekazywania części jej zadań innym organom do rozstrzygania - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości rady; bądź też do zaopiniowania, bądź opracowania projektu rozstrzygnięcia - we wszystkich sprawach.

Ważną rolę odgrywają komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje stałe (z których jedna ma charakter obligatoryjny - komisja rewizyjna dla kontroli zarządu i podległych mu jednostek). Rada ma również uprawnienia do powoływania komisji doraźnych dla wykonania zadań nadzwyczajnych.

Organem wykonawczym gminy zgodnie z art. 26 ustawy samorządowej jest zarząd. W jego skład wchodzi od 3 do 7 członków wybranych przez radę ze swego grona lub spoza składu rady. Jeśli rada gminy nie wybierze zarządu w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów - ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu rady gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza przeprowadzenie w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania rady. Do czasu wyboru zarządu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznacza osobę, która pełni w tym czasie funkcje organów gmin. Jeżeli nowa rada nie wybierze zarządu, ulega rozwiązaniu z mocy prawa aż do dnia wyboru rady na kolejną kadencję. Na ten okres Prezes Rady Ministrów ustanawia zarząd komisaryczny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-01 11:08:33
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-01 11:08:33
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-01 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2003-10-01 11:08:37
Artykuł był wyświetlony: 12784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Proponowany harmonogram sesji Rady Gminy Świdnica w 2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-15 12:19:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp.
Data sesji Rady
Gminy Świdnica
Dzień tygodnia
Miejsce
1.
03 luty
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
2.
02 marca
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
3.
06 kwietnia
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
4.
11 maja
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
5.
22 czerwieca
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
6.
10 sierpnia
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
7.
21 września
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
8.
26 października
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
9.
16 listopada
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy
10.
07 grudnia
środa
11.
29 grudnia
środa
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy

Akapit nr 2 - brak tytułu

Jednocześnie informuję, iż terminy mogą ulec zmianie.
W miarę potrzeb może być zwołana sesja poza harmonogramem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Eliasz Madej Data wprowadzenia do BIP 2016-01-15 12:19:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 12:19:35
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-05-10 09:17:33
Artykuł był wyświetlony: 4661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu