ˆ

Posiedzenia komisji Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wspólne posiedzenie komisji 20.05.2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-16 12:11:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
6.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
   1) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2019.
   2) w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy oraz nadania jej statutu.
   3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica.
   4) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
   5) w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019;
   6) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
7.    Zamknięcie posiedzenia.
                                           Przewodniczący
                                              Rady Gminy
                                         Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Łuckiewicz-Kropska Data wytworzenia informacji: 2019-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Data wprowadzenia do BIP 2019-05-16 12:11:42
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidᴑs Data udostępnienia informacji: 2019-05-16 12:16:08
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidᴑs Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 12:16:08
Artykuł był wyświetlony: 45 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji 15.04.2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-12 11:30:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie komisji.
2. Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica;
2) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2019;
3) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu;
4) w sprawie nadania statutu sołectwu Buchałów;
5) w sprawie nadania statutu sołectwu Grabowiec;
6) w sprawie nadania statutu sołectwu Drzonów;
7) w sprawie nadania statutu sołectwu Koźla;
8) w sprawie nadania statutu sołectwu Letnica z gajówką Dobra;
9) w sprawie nadania statutu sołectwu Lipno;
10) w sprawie nadania statutu sołectwu Piaski;
11) sprawie nadania statutu sołectwu Radomia z przysiółkiem Orzewo;
12) w sprawie nadania statutu sołectwu Słone;
13) w sprawie nadania statutu sołectwu Świdnica z przysiółkiem Łochowo;
14) w sprawie nadania statutu sołectwu Wilkanowo z przysiółkiem Rybno;
15) w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
16) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra;  
17) w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019;
18) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030;
19) w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Świdnica zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy
         Tomasz Marczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2019-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Marczewski Data wprowadzenia do BIP 2019-04-12 11:30:46
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2019-04-12 11:30:50
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 11:31:04
Artykuł był wyświetlony: 111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji stałych dnia 18.03.2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-13 12:53:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.

Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych  radnych złożonych na początek kadencji 2018-2023.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
7.1.statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica;
7.2.określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność         Gminy Świdnica  oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;
7.3.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone;
7.4.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019;
7.5.określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Świdnica zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu;
8.    Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                   Rady Gminy
                                                                                             Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Pańtak Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 12:53:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidᴑs Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 12:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidᴑs Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 12:53:36
Artykuł był wyświetlony: 150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji stałych dnia 18.02.2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 14:46:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.

Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy z 2018 rok.
5.     Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
8.1. nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica;
8.2. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Świdnica;
8.3. ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotów kosztów podróży służbowej;
8.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019.
8.5 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
9.    Zamknięcie posiedzenia.
                                                                         Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy
                                                                     Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Pańtak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 14:46:29
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidᴑs Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 14:47:29
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidᴑs Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 14:47:29
Artykuł był wyświetlony: 237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji stałych dnia 21.01.2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-17 19:56:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
  1. Otwarcie komisji.
  2. Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
6.1.podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
6.2. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
6.3.ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
6.4.uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Świdnica  na lata 2019-2021;
6.5 ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
6.6.ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
6.7. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świdnica;
6.8.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019.
      7. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                             Rady Gminy
                                                                                                       Tomasz Marczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2019-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Pańtak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-17 19:56:05
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 19:56:13
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 19:56:13
Artykuł był wyświetlony: 261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu