ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

VIII Sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-16 12:15:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 506) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję VIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy z dnia 17.04.2019r.
4.    Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2019.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy oraz nadania jej statutu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
15.    Zamknięcie obrad.    
                
                                                                    Przewodniczący
                                                                       Rady Gminy
                                                                  Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Łuckiewicz-Kropska Data wytworzenia informacji: 2019-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Data wprowadzenia do BIP 2019-05-16 12:15:37
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidᴑs Data udostępnienia informacji: 2019-05-16 12:15:54
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidᴑs Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 12:15:53
Artykuł był wyświetlony: 44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII Sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-12 11:27:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 506) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję VII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
Proponowany porządek obrad VII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy z dnia 20.03.2019r. 
4. Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i informacje. 
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz  nadania jej statutu;
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Buchałów. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Drzonów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Grabowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Koźla.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Letnica z gajówką Dobra.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Lipno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Piaski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Radomia z przysiółkiem Orzewo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Słone.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Świdnica z przysiółkiem Łochowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Wilkanowo z przysiółkiem Rybno.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Świdnica zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
27. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
   Tomasz Marczewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2019-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Marczewski Data wprowadzenia do BIP 2019-04-12 11:27:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2019-04-12 11:27:58
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 11:27:58
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-13 12:36:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję VI sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 20 marca 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 36.

Proponowany porządek obrad VI sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Gminy z dnia 23.01. i 20.02.2019r.
4.    Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych na początek kadencji 2018-2023.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1.statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica;
9.2.określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność   Gminy Świdnica  oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;
9.3.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone;
9.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019;
9.5.określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Świdnica zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
10.    Zamknięcie obrad.
                                                                       Przewodniczący
                                                                        Rady Gminy
                                                                   Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Pańtak Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 12:36:12
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidᴑs Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 12:49:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidᴑs Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 12:49:38
Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 14:39:58

IV sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-17 10:39:30

III sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-12 17:35:03

II sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-12 17:44:42

I sesja Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-12 17:53:48
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu