ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XI Sesja Rady Gminy Świdnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

RO.0002.8.2019                                                                                              Data: 19.09.2019r.                                                                                                          
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 506 i 1309) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XI sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek obrad XI sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy z dnia 28.08.2019 r.
4.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wręczenie aktów powołania na członków Gminnej Rady Seniorów.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia gminnych działek drogowych do kategorii dróg gminnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Świdnica.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
14.    Zamknięcie obrad.    
                                              Przewodniczący
                                                 Rady Gminy
                                            Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-20 12:40:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-20 12:44:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-20 12:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy Świdnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 506) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję IX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
Proponowany porządek obrad IX sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy z dnia 22.05.2019r. 
4. Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i informacje. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Debata nad raportem o stanie Gminy Świdnica za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi  na  działalność Wójta  Gminy  Świdnica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica od dnia 1 września 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2018 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
23. Zamknięcie obrad.
      Przewodniczący  Rady Gminy
         Tomasz Marczewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 12:17:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 12:17:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06 07:13:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »