ˆ

Skład Rady

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Gminy - kadencja VIII 2018-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-23 11:30:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bitka Jan
Bursztyn Marek
Cymbała Dorota
Janek Danuta
Kocąka Lidia
Marczewski Tomasz - Przewodniczący Rady Gminy
Mazurkiewicz Daniel
Mazuro Wioleta 
Pańtak Beata
Rogozińska-Klocek Barbara
Sygut Teresa
Szreder Adam
Tarczewska-Sierko Maria
Wiler Karol
Woźniak Błażej - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-28 13:19:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że od 8 stycznia 2019 r., w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 dyżur w urzędzie gminy będzie pełnił Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Tomasz Marczewski.

Planowane terminy posiedzeń komisji i obrad sesji Rady Gminy Świdnica na 2019 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 10:15:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp.
MIESIĄC
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY
TERMINY OBRAD SESJI RADY GMINY
1.
STYCZEŃ
21
23
2.
LUTY
18
20
3.
MARZEC
18
20
4.
KWIECIEŃ
15
17
5.
MAJ
20
22
6.
CZERWIEC
10
12
7.
SIERPIEŃ
26
28
8.
WRZESIEŃ
23
25
9.
PAŹDZIERNIK
21
23
10.
LISTOPAD
18
20
11.
GRUDZIEŃ
16
18
 
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Gminy będą odbywać się w Urzędzie Gminy Świdnica, w sali nr 2, a obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy.
Terminy w/w posiedzeń Komisji i obrad Sesji mogą ulec zmianie. 
W miarę potrzeb może być zwołana Sesja poza harmonogramem.
 
                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                        Tomasz Marczewski

Kontakt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-01-27 15:14:24

Biuro Rady Gminy Świdnica

Agata Pańtak
tel: 683273115 w. 136
email:
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski

Podstawy prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-01 11:08:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 18 ustawy samorządowej rada gminy jest we wszystkich sprawach z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ustawa określa również katalog spraw, należących do wyłącznej właściwości gminy. Zaliczymy do nich:
a) organizacyjne (np.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych),
b) finansowo - majątkowe (np.: przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania);
c) osobowe (wybór i odwołanie zarządu gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy),
d) kierowniczo - kontrolne (np.: rozpatrywanie sprawozdań z zakresu wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu),
e) inne (podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa).

Powyższe wyliczenie nie jest zamknięte, ponieważ do wyłącznej właściwości rady gminy mogą być przekazywane w drodze ustawy także inne sprawy.

Rada gminy wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Jej obrady mają charakter sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone. W związku z szerokim zakresem zadań rady istnieje potrzeba przekazywania części jej zadań innym organom do rozstrzygania - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości rady; bądź też do zaopiniowania, bądź opracowania projektu rozstrzygnięcia - we wszystkich sprawach.

Ważną rolę odgrywają komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje stałe (z których jedna ma charakter obligatoryjny - komisja rewizyjna dla kontroli zarządu i podległych mu jednostek). Rada ma również uprawnienia do powoływania komisji doraźnych dla wykonania zadań nadzwyczajnych.

Organem wykonawczym gminy zgodnie z art. 26 ustawy samorządowej jest zarząd. W jego skład wchodzi od 3 do 7 członków wybranych przez radę ze swego grona lub spoza składu rady. Jeśli rada gminy nie wybierze zarządu w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów - ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu rady gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza przeprowadzenie w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania rady. Do czasu wyboru zarządu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznacza osobę, która pełni w tym czasie funkcje organów gmin. Jeżeli nowa rada nie wybierze zarządu, ulega rozwiązaniu z mocy prawa aż do dnia wyboru rady na kolejną kadencję. Na ten okres Prezes Rady Ministrów ustanawia zarząd komisaryczny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-01 11:08:33
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-01 11:08:33
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-01 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2003-10-01 11:08:37
Artykuł był wyświetlony: 15178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu