ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

VIII Sesja Rady Gminy Świdnica

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-16 12:15:54 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 506) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję VIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy z dnia 17.04.2019r.
4.    Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2019.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy oraz nadania jej statutu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
15.    Zamknięcie obrad.    
                
                                                                    Przewodniczący
                                                                       Rady Gminy
                                                                  Tomasz Marczewski
 
« powrót do poprzedniej strony