ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wspólne posiedzenie komisji 20.05.2019r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-16 12:16:08 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
6.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
   1) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2019.
   2) w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy oraz nadania jej statutu.
   3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica.
   4) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
   5) w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019;
   6) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
7.    Zamknięcie posiedzenia.
                                           Przewodniczący
                                              Rady Gminy
                                         Tomasz Marczewski
 
« powrót do poprzedniej strony