ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wdodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-18 12:13:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Widańska Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Widańska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 12:13:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 12:14:35
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 12:14:35
Artykuł był wyświetlony: 81 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WÓJT GMINY ŚWIDNICA ZATRUDNI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 13:56:46

Akapit nr 1 - brak tytułu


Referenta ds. budżetu / inspektora ds. budżetu
(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na okres około 1,5 roku do 2 lat)
Treść ogłoszenia w załączeniu:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kościukiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kościukiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-02-08 13:56:46
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 12:45:52
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 12:45:51
Artykuł był wyświetlony: 25712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-29 14:47:07

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-30 09:10:53

Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-08 10:43:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję wszystkich mieszkańców gminy Świdnica, zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych zawierających azbest, że gmina Świdnica pokrywa koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją jak również załadunkiem i transportem azbestu już zdemontowanego. 
Osoby zainteresowane usunięciem odpadów w 2016r powinny pisemnie, w terminie do 20 stycznia 2016r. poinformować tut. urząd o takiej potrzebie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry” wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz podmioty i instytucje funkcjonujące na terenie gminy Świdnica. W dniu 23 lipca o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowane będą założenia Strategii…; jednocześnie osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu, mogą skorzystać z Formularza konsultacyjnego, który po wypełnieniu, należy przekazać do Urzędu Gminy Świdnica lub wysłać na wskazany adres e-mail.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-07 13:01:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Arisa Jaz Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arisa Jaz Data wprowadzenia do BIP 2015-07-07 13:01:17
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 13:22:16
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-07-07 13:22:16
Artykuł był wyświetlony: 11199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WAŻNA INFORMACJA o wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-23 10:17:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Pańtak Data wytworzenia informacji: 2015-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Pańtak Data wprowadzenia do BIP 2015-06-23 10:17:12
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-06-23 10:21:20
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-06-23 10:21:20
Artykuł był wyświetlony: 11794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mikroinstalacje fotowoltaiczne: Wyniki weryfikacji formalnej wniosków złożonych przez mieszkańców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta gminy Świdnica nr 62 z dnia 19 maja 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 09:22:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Krynicka Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Krynicka Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 09:22:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 09:26:14
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 09:26:14
Artykuł był wyświetlony: 11926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja inwestycji dotyczącej budowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 3 KW we współpracy z mieszkańcami gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-20 07:57:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Arisa Jaz Data wytworzenia informacji: 2015-05-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arisa Jaz Data wprowadzenia do BIP 2015-05-20 07:57:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-05-20 08:29:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-05-20 08:29:48
Artykuł był wyświetlony: 12328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmujący szczepienia ochronne przeciwko meningokokom dzieci rocznika 2012 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-04 09:10:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2015-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2015-05-04 09:10:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-05-04 09:12:01
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-05-25 11:08:58
Artykuł był wyświetlony: 10586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójt Gminy Świdnica, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz.1059 ze zm.) przystąpił do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica”. Ww. dokument, zgodnie z art. 19 ust.6, będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 05 marca 2015r. do 26 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Długa 38, pokój nr 8 w godz. 800 - 1500 oraz będzie udostępniony na stronie internetowej BIP UG Świdnica w zakładce „Ogłoszenia” Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu założeń przez okres wyłożenia projektu. Uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Rada Gminy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-05 11:35:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-03-05 11:35:29
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-03-05 11:35:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-03-05 12:12:03
Artykuł był wyświetlony: 12572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Świdnica, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz.1059 ze zm.) przystąpił do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-17 14:18:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-02-17 14:18:45
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-02-17 14:20:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-02-17 14:25:44
Artykuł był wyświetlony: 7880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz.1232 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) Wójt Gminy Świdnica informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdnica na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-17 09:41:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2014-10-17 09:41:06
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 09:50:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 09:55:55
Artykuł był wyświetlony: 12530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko wirusowi HPV rozstrzygnięty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-10 15:32:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę wirusa HPV wśród dziewcząt z terenu gminy Świdnica urodzonych w 2000 roku, wygrało Centrum Medyczne ALDEMED z Zielonej Góry.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2014-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2014-03-10 15:32:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2014-03-10 15:32:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-03-10 15:33:06
Artykuł był wyświetlony: 18089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie: konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmującego profilaktykę raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych wśród dziewcząt rocznika 2000 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-17 08:25:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2014-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2014-02-17 08:25:35
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2014-02-17 08:25:39
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-02-17 08:27:48
Artykuł był wyświetlony: 18155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie: Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-02 09:04:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2014-01-02 09:04:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 09:04:08
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-01-02 09:05:23
Artykuł był wyświetlony: 19174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert cenowych zakupu samochodu używanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-15 10:34:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Długa 25  , 66-008 Świdnica
 tel.068 3273230,  fax.068 3273364 , e-mail
 
Zaproszenie do składania ofert cenowych zakupu samochodu używanego
  1. Samochód marki fiat cinquecento, rok produkcji 1998, kolor czerwony, przebieg 109 156 km.
  2. Wymagania co do ofert:
  • nazwisko i imię oferenta
  • proponowana cena
  1. Osoby zainteresowane proszone są do składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem ,,Zakup samochodu” do dnia 22 listopada 2013r.  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w poniedziałki od 7.00 do 16.00, od wtorku do piątki w godz. od 7.00 do 15.00. Szczegółowe warunki zakupu zostaną określone z wybranym oferentem.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2013-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2013-11-15 10:34:07
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-11-15 10:34:54
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-11-15 10:34:54
Artykuł był wyświetlony: 19699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie: konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmującego profilaktykę raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych wśród dziewcząt rocznika 1999 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-11 12:18:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2013-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2013-03-11 12:18:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-03-11 12:20:32
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-03-11 12:20:31
Artykuł był wyświetlony: 20922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu