ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmujący szczepienia ochronne przeciwko meningokokom dzieci rocznika 2012 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-04 09:10:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2015-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2015-05-04 09:10:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-05-04 09:12:01
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-05-25 11:08:58
Artykuł był wyświetlony: 10792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójt Gminy Świdnica, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz.1059 ze zm.) przystąpił do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica”. Ww. dokument, zgodnie z art. 19 ust.6, będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 05 marca 2015r. do 26 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Długa 38, pokój nr 8 w godz. 800 - 1500 oraz będzie udostępniony na stronie internetowej BIP UG Świdnica w zakładce „Ogłoszenia” Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu założeń przez okres wyłożenia projektu. Uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Rada Gminy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-05 11:35:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-03-05 11:35:29
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-03-05 11:35:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-03-05 12:12:03
Artykuł był wyświetlony: 12726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Świdnica, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz.1059 ze zm.) przystąpił do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-17 14:18:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-02-17 14:18:45
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-02-17 14:20:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-02-17 14:25:44
Artykuł był wyświetlony: 8029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz.1232 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) Wójt Gminy Świdnica informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdnica na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-17 09:41:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2014-10-17 09:41:06
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 09:50:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 09:55:55
Artykuł był wyświetlony: 12665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko wirusowi HPV rozstrzygnięty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-10 15:32:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę wirusa HPV wśród dziewcząt z terenu gminy Świdnica urodzonych w 2000 roku, wygrało Centrum Medyczne ALDEMED z Zielonej Góry.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2014-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2014-03-10 15:32:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2014-03-10 15:32:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-03-10 15:33:06
Artykuł był wyświetlony: 18240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie: konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmującego profilaktykę raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych wśród dziewcząt rocznika 2000 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-17 08:25:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2014-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2014-02-17 08:25:35
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2014-02-17 08:25:39
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-02-17 08:27:48
Artykuł był wyświetlony: 18293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie: Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-02 09:04:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2014-01-02 09:04:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 09:04:08
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-01-02 09:05:23
Artykuł był wyświetlony: 19323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert cenowych zakupu samochodu używanego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-15 10:34:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Długa 25  , 66-008 Świdnica
 tel.068 3273230,  fax.068 3273364 , e-mail
 
Zaproszenie do składania ofert cenowych zakupu samochodu używanego
  1. Samochód marki fiat cinquecento, rok produkcji 1998, kolor czerwony, przebieg 109 156 km.
  2. Wymagania co do ofert:
  • nazwisko i imię oferenta
  • proponowana cena
  1. Osoby zainteresowane proszone są do składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem ,,Zakup samochodu” do dnia 22 listopada 2013r.  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w poniedziałki od 7.00 do 16.00, od wtorku do piątki w godz. od 7.00 do 15.00. Szczegółowe warunki zakupu zostaną określone z wybranym oferentem.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2013-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2013-11-15 10:34:07
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-11-15 10:34:54
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-11-15 10:34:54
Artykuł był wyświetlony: 19842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie: konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmującego profilaktykę raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych wśród dziewcząt rocznika 1999 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-11 12:18:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2013-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2013-03-11 12:18:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-03-11 12:20:32
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-03-11 12:20:31
Artykuł był wyświetlony: 21060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu