ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE zawiadamiam, że na wniosek ENEA S.A Operator, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. prosta 15, w imieniu której działa pan Jan Dobrucki – Biuro Techniczne EL-BUD. z siedzibą w Zielonej Gorze przy ul. Francuskiej 6/40, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 391/24,391/23,391/19,391/16,388 – obręb Słone, gmina Świdnica, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-07 12:06:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-07 12:06:13
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 12:08:42
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-07-07 12:08:42
Artykuł był wyświetlony: 2576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE zawiadamiam, że na wniosek Gminy Świdnica z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 38, w imieniu którego działa Pan Paweł Ratuś –PROGAMP z siedzibą w Przylepie przy ul. Gronowej 3, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa wewnętrznej sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych w celu obsługi placu rekeacyjnego, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 60/15, 60/6, 60/14, 55/3, 60/11, 58/2, 57/2, 55/5, 51/12–obręb Świdnica, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-02 09:43:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-02 09:43:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 09:43:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-07-02 09:44:30
Artykuł był wyświetlony: 2575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, przyjętej uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr IX/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica, obejmującego działkę nr ewidencyjny 891/3, przyjętego uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr IX/60/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-01 14:25:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-01 14:25:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-07-01 14:26:24
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-07-01 14:26:24
Artykuł był wyświetlony: 2470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.267),art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2012r. poz.647 ) zawiadamiam, że na wniosek: ENEA Operator sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa Pan Janusz Michalski – GAMP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-ego Maja 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 331, 302/13 – obręb Świdnica, gmina Świdnica, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-24 12:26:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-06-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-24 12:26:24
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-06-24 12:33:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-06-24 12:33:22
Artykuł był wyświetlony: 2323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 sierpnia 2014r. Pana Grzegorza Rusnaka, ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Góra, działającego z upoważnienia Inwestora – Gminy Świdnica, ul Długa 38, 66-008 Świdnica wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026 F, 006027 F, 006028 F w miejscowości Świdnica”, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-19 13:38:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-06-19 13:38:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-06-19 13:40:09
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-06-19 13:40:09
Artykuł był wyświetlony: 2317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.08.2014r. Pana Grzegorza Rusnaka, ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Góra, działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F, 006028F w miejscowości Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-15 12:27:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-06-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-06-15 12:27:26
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-06-15 12:28:23
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-06-15 12:28:24
Artykuł był wyświetlony: 2211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.267),art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2015r. poz.647 ) zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa w imieniu której działa Pan Tadeusz Snarski – Biuro Techniczne Instel-Projekt sp.j. z siedziba w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 19, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN z przebudową słupa linii napowietrznej na działkach nr ewidencyjny 152/4, 154, 142/1 – obręb Słone.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 08:59:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 08:59:09
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 09:05:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 09:05:02
Artykuł był wyświetlony: 2347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.267),art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2015r. poz.647 ) zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa w imieniu której działa pan Andrzej Frąckowiak – IT-ELECTRIC s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 5/10, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN oraz nn 0,4 kV, budowie stacji transformatorowej kontenerowej Minibox 20/630, budowie słupa w istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 100/1, 424/1, 419/2, 95/6, 413/1, 84/1 – obręb Piaski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 08:51:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 08:51:41
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 09:05:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 09:05:02
Artykuł był wyświetlony: 2243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: Zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Świdnicy ,ul. Długa 25, w imieniu którego działa Pani Magdalena Widańska–Kierownik Zakładu, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, przyłączami, budowie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 1037, 1039, 1023, 1107, 1036, 1025, 1030/2, 1031 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-26 14:45:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-26 14:45:50
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-05-26 14:46:40
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-05-26 14:46:40
Artykuł był wyświetlony: 2149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica, obejmującego działkę nr ewidencyjny 891/3, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 09:40:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 09:40:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 09:40:50
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 09:40:50
Artykuł był wyświetlony: 2287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu