ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, przyjętej uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr IX/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica, obejmującego działkę nr ewidencyjny 891/3, przyjętego uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr IX/60/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-01 14:25:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-01 14:25:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-07-01 14:26:24
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-07-01 14:26:24
Artykuł był wyświetlony: 2260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.267),art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2012r. poz.647 ) zawiadamiam, że na wniosek: ENEA Operator sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa Pan Janusz Michalski – GAMP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-ego Maja 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 331, 302/13 – obręb Świdnica, gmina Świdnica, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-24 12:26:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-06-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-24 12:26:24
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-06-24 12:33:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-06-24 12:33:22
Artykuł był wyświetlony: 2124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 sierpnia 2014r. Pana Grzegorza Rusnaka, ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Góra, działającego z upoważnienia Inwestora – Gminy Świdnica, ul Długa 38, 66-008 Świdnica wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026 F, 006027 F, 006028 F w miejscowości Świdnica”, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-19 13:38:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-06-19 13:38:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-06-19 13:40:09
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-06-19 13:40:09
Artykuł był wyświetlony: 2118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.08.2014r. Pana Grzegorza Rusnaka, ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Góra, działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F, 006028F w miejscowości Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-15 12:27:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-06-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-06-15 12:27:26
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-06-15 12:28:23
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-06-15 12:28:24
Artykuł był wyświetlony: 2014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.267),art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2015r. poz.647 ) zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa w imieniu której działa Pan Tadeusz Snarski – Biuro Techniczne Instel-Projekt sp.j. z siedziba w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 19, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN z przebudową słupa linii napowietrznej na działkach nr ewidencyjny 152/4, 154, 142/1 – obręb Słone.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 08:59:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 08:59:09
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 09:05:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 09:05:02
Artykuł był wyświetlony: 2152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgodnie z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.267),art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2015r. poz.647 ) zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa w imieniu której działa pan Andrzej Frąckowiak – IT-ELECTRIC s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 5/10, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN oraz nn 0,4 kV, budowie stacji transformatorowej kontenerowej Minibox 20/630, budowie słupa w istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 100/1, 424/1, 419/2, 95/6, 413/1, 84/1 – obręb Piaski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 08:51:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 08:51:41
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 09:05:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 09:05:02
Artykuł był wyświetlony: 2047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: Zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Świdnicy ,ul. Długa 25, w imieniu którego działa Pani Magdalena Widańska–Kierownik Zakładu, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, przyłączami, budowie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 1037, 1039, 1023, 1107, 1036, 1025, 1030/2, 1031 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-26 14:45:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-26 14:45:50
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-05-26 14:46:40
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-05-26 14:46:40
Artykuł był wyświetlony: 1954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica, obejmującego działkę nr ewidencyjny 891/3, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-12 09:40:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-05-12 09:40:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 09:40:50
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 09:40:50
Artykuł był wyświetlony: 2090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE: Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Świdnica, ul. Bunkrowa”, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-10 09:44:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2015-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2015-04-10 09:44:37
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2015-04-10 09:49:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2015-04-10 09:49:38
Artykuł był wyświetlony: 2158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 25, w imieniu którego działa Pani Magdalena Widańska –Kierownik Zakładu, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowie odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, budowie przepompowni w nowej lokalizacji oraz likwidacji przepompowni na działce nr ewidencyjny 44/1, budowie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 95, 46, 45/2 – obręb Grabowiec, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-13 14:32:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2015-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2015-03-13 14:32:19
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2015-03-13 14:33:31
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-03-13 14:33:31
Artykuł był wyświetlony: 2343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu