ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: Pani Haliny Leśniewskiej zamieszkałej w Zielonej Górze, ul.Chrobrego 20a,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 497/20,494– obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojciechowska-Czerpińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojciechowska-Czerpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-02 13:51:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-02 13:52:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-02 13:52:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującej działki numer ewidencyjny 207/1, 209/1, 348/4, 348/5, 349/2, 348/6, 348/7, 347/1, 346/4, 346/1 – obręb Letnica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojciechowska-Czerpińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojciechowska-Czerpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-02 10:53:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-02 10:54:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-11 13:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: Starosta Zielonogórski zawiadamia, że w dniu 21 maja 2013r. zostało wszczęte na wniosek Pana Roberta Roth, zamieszkałego w m. Przylep ul. 9 Maja 4 występującego w imieniu Gminy Świdnica postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji szczególnej R i E1 w m. Świdnica, polegającej na rozbiórce odcinków rurociągu oraz rozbiórce i budowie przepustów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Kwiecień
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kwiecień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-11 12:39:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-11 12:40:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-11 12:40:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: na wniosek z dnia 06 lutego 2013r., przedłożony przez Pana Andrzeja Tatara - ROYALPACK Tatar Sp.j., ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcyjnego, wytwarzającego opakowania o podwyższonej wytrzymałości, składającego się z hali produkcyjnej, części magazynowaj oraz części socjalno - biurowej z zapleczem technicznym w miejscowości Słone, gmina Świdnica, woj. Lubuskie, na terenie działki nr 479/75

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Rawdanis
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Rawdanis
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-05 12:21:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 12:26:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-05 12:26:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Strzeszyńska 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul. Prosta 15, w imieniu której działa Pan Janusz Michalski – GAMP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, al. Konstytucji 3-ego Maja 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinków linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w celu zasilania domu jednorodzinnego, inwestycje lokalizuje się na działkach nr ewidencyjny 318/1,248/5,310,309/1,887/1,887/5 – obręb Słone, gmina Świdnica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojciechowska -Czerpińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojciechowska -Czerpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-24 12:51:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-24 12:51:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-24 12:58:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2013.AAnt zawiadamiam, że: została wydana Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla - Świdnica, od km 25-000,00 do km 30+220,13 - ETAP I - od km 25.000 do km 28+716 realizowanej na terenie gminy Zielona Góra i Świdnica, powiat zielonogórski, woj. lubuskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Kołodziejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-10 13:40:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-10 13:44:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-11 12:35:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30stycznia 67, w imieniu której działa Pan Ryszard Mirecki z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej nr 9 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewidencyjny 535/4,51,553 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojciechowska -Czerpińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojciechowska -Czerpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-26 12:14:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-26 12:14:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-26 12:14:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla - Świdnica, od km 25+000 do km 30+220,13 - Etap 1: od km 25+000 do km 28+716"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Kołodziejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-28 08:55:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-28 08:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 08:57:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06 lutego 2013r. przedłożony przez Pana Andrzeja Tatara – ROYALPACK Tatar Sp.j, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcyjnego, wytwarzającego opakowania o podwyższonej wytrzymałości, składającego się z hali produkcyjnej, części magazynowej oraz części socjalno – biurowej z zapleczem technicznym w miejscowości Słone, gm. Świdnica, woj. lubuskie, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 479/75”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Rawdanis
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Rawdanis
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-18 15:54:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 15:55:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 15:55:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, obejmującej działki numer ewidencyjny 207/1, 209/1, 348/4, 348/5, 349/2, 348/6, 348/7, 347/1, 346/4, 346/1 – obręb Letnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojciechowska - Czerpińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojciechowska - Czerpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-12 07:18:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-12 07:22:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-12 07:24:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji