ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek ENEA S.A Operator, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 15, w imieniu której działa Pan Ryszard Wawrzyniak – PW ELPROTON s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej, inwestycje lokalizuje się na działkach nr ewidencyjny: - 13/1, 13/4, 13/5, 15/6, 14/1, 14/5, 14/6, 766/1, 11/2, 11/1 – obręb miasto Zielona Góra - 660/2 – obręb Przylep, gmina Zielona Góra - 490, 766/5 – obręb Słone, gmina Świdnica - 145/1, 735/6, – obręb Radomia, gmina Świdnica - 641, 656 – obręb Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-09 09:44:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-08-09 09:44:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-08-09 09:46:59
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-08-09 09:53:04
Artykuł był wyświetlony: 4222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wolnostojącej na terenie działki nr 90/1, położonej w obrębie geodezyjnym Drzonów, Gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-25 09:43:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-07-25 09:43:50
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-25 09:43:59
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-25 09:44:52
Artykuł był wyświetlony: 4765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Pana Franciszka Radomskiego –FARAD Usługi Projektowe z siedzibą w Zielonej Górze ul.Cyryla i Metodego 3/71, który działa w imieniu Państwa Anny i Jacka Kardasz, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka wewnętrznej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz urządzeń towarzyszących w celu zasilania obiektu mieszkaniowego na działce nr 516/8, inwestycje zlokalizowano na działce nr ewidencyjny 516/10 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-23 14:46:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-07-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-23 14:46:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-23 14:46:21
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-23 14:46:56
Artykuł był wyświetlony: 4602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: Pani Haliny Leśniewskiej zamieszkałej w Zielonej Górze, ul.Chrobrego 20a,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 497/20,494– obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 13:51:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 13:51:33
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 13:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-02 13:52:04
Artykuł był wyświetlony: 4662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującej działki numer ewidencyjny 207/1, 209/1, 348/4, 348/5, 349/2, 348/6, 348/7, 347/1, 346/4, 346/1 – obręb Letnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 10:53:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 10:53:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 10:54:47
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-11 13:34:47
Artykuł był wyświetlony: 4602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: Starosta Zielonogórski zawiadamia, że w dniu 21 maja 2013r. zostało wszczęte na wniosek Pana Roberta Roth, zamieszkałego w m. Przylep ul. 9 Maja 4 występującego w imieniu Gminy Świdnica postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji szczególnej R i E1 w m. Świdnica, polegającej na rozbiórce odcinków rurociągu oraz rozbiórce i budowie przepustów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-11 12:39:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Kwiecień Data wytworzenia informacji: 2013-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Kwiecień Data wprowadzenia do BIP 2013-06-11 12:39:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-06-11 12:40:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-06-11 12:40:33
Artykuł był wyświetlony: 4582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: na wniosek z dnia 06 lutego 2013r., przedłożony przez Pana Andrzeja Tatara - ROYALPACK Tatar Sp.j., ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcyjnego, wytwarzającego opakowania o podwyższonej wytrzymałości, składającego się z hali produkcyjnej, części magazynowaj oraz części socjalno - biurowej z zapleczem technicznym w miejscowości Słone, gmina Świdnica, woj. Lubuskie, na terenie działki nr 479/75

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-05 12:21:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-06-05 12:21:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-06-05 12:26:54
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-06-05 12:26:54
Artykuł był wyświetlony: 4707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Strzeszyńska 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul. Prosta 15, w imieniu której działa Pan Janusz Michalski – GAMP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, al. Konstytucji 3-ego Maja 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinków linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w celu zasilania domu jednorodzinnego, inwestycje lokalizuje się na działkach nr ewidencyjny 318/1,248/5,310,309/1,887/1,887/5 – obręb Słone, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 12:51:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 12:51:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 12:51:57
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 12:58:28
Artykuł był wyświetlony: 4010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2013.AAnt zawiadamiam, że: została wydana Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla - Świdnica, od km 25-000,00 do km 30+220,13 - ETAP I - od km 25.000 do km 28+716 realizowanej na terenie gminy Zielona Góra i Świdnica, powiat zielonogórski, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-10 13:40:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2013-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2013-05-10 13:40:34
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-05-10 13:44:02
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-06-11 12:35:44
Artykuł był wyświetlony: 3995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30stycznia 67, w imieniu której działa Pan Ryszard Mirecki z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej nr 9 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewidencyjny 535/4,51,553 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-26 12:14:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-04-26 12:14:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-04-26 12:14:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-04-26 12:14:48
Artykuł był wyświetlony: 3977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu