ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Sieć kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej i Bunkrowej w Świdnicy"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-03 15:15:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2012-12-03 15:15:36
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2012-12-03 15:15:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-03 15:18:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-10 12:17:46
Artykuł był wyświetlony: 3312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 18 października 2012r. (uzupełnionego w dniu 09.11.2012r.) przedłożony przez Pana Adama Wyszyńskiego, ul. Odrzańska 52, 66-001 Zawada wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów na działce nr 732/2 w Świdnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-16 10:56:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2012-11-16 10:56:40
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2012-11-16 10:56:40
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-11-16 10:58:55
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-11-16 11:01:45
Artykuł był wyświetlony: 3266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Świdnica, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-04 14:46:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Katrzyna Krynicka Data wytworzenia informacji: 2012-10-04 14:46:24
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Krynicka Data wprowadzenia do BIP 2012-10-04 14:46:24
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-10-04 14:47:59
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-10-04 14:47:59
Artykuł był wyświetlony: 3555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w ramach likwidacji kolizji z placem zabaw, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 372/2, 391, 392, 393, 395, 396/4, 404/1, 404/2 – obręb Koźla, gmina Świdnica, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-12 11:19:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-09-12 11:19:53
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-09-12 11:19:53
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-09-12 11:22:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-09-12 11:22:29
Artykuł był wyświetlony: 3540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego w miejscowości Słone" realizowanego na działkach oznaczonych numerami 301, 479/3, 887/1, 887/2, 887/4, 887/27

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-08 12:21:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2012-08-08 12:21:52
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2012-08-08 12:21:52
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2012-08-08 12:33:49
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2012-08-08 12:33:49
Artykuł był wyświetlony: 3528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-27 14:44:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-07-27 14:44:16
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-07-27 14:44:16
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2012-07-27 14:48:29
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2012-07-27 14:48:29
Artykuł był wyświetlony: 3641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na częściowej likwidacji istniejących odcinków, przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. studnie wodomierzowe, przepompownia ścieków, inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 863/2, 863/3, 863/4, 863/5, 863/8, 863/9, 863/10, 863/11, 863/12, 863/16, 863/18, 863/19, 863/20,863/21 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-12 15:55:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-03-12 15:55:55
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-03-12 15:55:55
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2012-03-12 15:57:18
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2012-03-12 15:57:17
Artykuł był wyświetlony: 3721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: wszczętcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV,złącza kablowego-pomiarowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 385/7,387,383/2 obręb Słone,gmina Świdnica w celu zasilania gospodarstw domowych”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-12 15:52:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-03-12 15:52:51
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-03-12 15:52:51
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2012-03-12 15:53:48
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2012-03-12 15:53:47
Artykuł był wyświetlony: 3778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego wraz z słupami i oprawami świetlnymi sztuk 7,na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 493,509/4,495/10 obręb Świdnica,gmina Świdnica w celu zabezpieczenia publicznego”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-12 15:50:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-03-12 15:50:49
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-03-12 15:50:49
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2012-03-12 15:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2012-03-12 15:52:03
Artykuł był wyświetlony: 3768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, przyjętego uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr VIII/29/11 z dnia 30 maja 2011r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-06-02 15:08:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2011-06-02 15:08:51
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2011-06-02 15:08:51
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2011-06-02 15:09:29
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2011-06-02 15:09:28
Artykuł był wyświetlony: 4905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu