ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Fabrycznej 1, w imieniu której działa Pan Marcin Załęski – PRO-MAR Biuro Projektowe z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Korczaka 2 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na działce nr ewidencyjny 32/1, 32/4, 324/1 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-20 14:50:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-20 14:50:25
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-20 14:50:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-20 14:51:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-20 14:51:28
Artykuł był wyświetlony: 3409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Gminy Świdnica reprezentowanej przez Monikę Gagatek – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Świdnica, ul.Długa 38 w Świdnicy w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 633/1, 633/2, 1957, 1939, 1941, 623, 624, 535/4, 2010, 865 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-20 14:48:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-20 14:48:04
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-20 14:48:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-20 14:49:30
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-20 14:50:39
Artykuł był wyświetlony: 3317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Gminy Świdnica w imieniu której działa Pan Stanisław Makała – Zakład inwestycji Budowlanych z siedzibą w Wilkanowie przy ul. Sowiej 6 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami towarzyszącymi w celu odwodnienia ulicy Kościelnej na działkach oznaczonych numerami 100,341/2,341/1,549,506,507, wraz z profilowaniem i utwardzeniem terenu na działkach nr 100,341/2 i 342/1 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-20 07:16:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-20 07:16:20
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-20 07:16:20
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-20 07:17:37
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-20 07:17:37
Artykuł był wyświetlony: 3228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul.Zacisze 15, w imieniu której działa Pan Jerzy Maciejak –PW ELPROTON s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Zacisze 17, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 141/5,142/1 obręb Słone, gmina Świdnica w celu obsługi budynków mieszkalnych”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-18 14:47:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-18 14:47:55
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-18 14:47:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-18 14:48:51
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-18 14:48:51
Artykuł był wyświetlony: 3208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: Royalpack, Tatar Sp.j z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Sulechowska 4a, w imieniu której działa Pan Marek Kopeć-Mazel MH.Mazurkiewicz sj. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Piaskowa 2a, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz przebudowie słupa linii napowietrznej SN 15kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 142/1,152/4,136/6,269,248/5 obręb Słone, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-10 14:48:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-10 14:48:07
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-10 14:48:07
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-10 14:49:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-10 14:49:28
Artykuł był wyświetlony: 3375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Sieć kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej i Bunkrowej w Świdnicy"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-03 15:15:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2012-12-03 15:15:36
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2012-12-03 15:15:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-03 15:18:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-10 12:17:46
Artykuł był wyświetlony: 3257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 18 października 2012r. (uzupełnionego w dniu 09.11.2012r.) przedłożony przez Pana Adama Wyszyńskiego, ul. Odrzańska 52, 66-001 Zawada wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów na działce nr 732/2 w Świdnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-16 10:56:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2012-11-16 10:56:40
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2012-11-16 10:56:40
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-11-16 10:58:55
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-11-16 11:01:45
Artykuł był wyświetlony: 3216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Świdnica, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-04 14:46:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Katrzyna Krynicka Data wytworzenia informacji: 2012-10-04 14:46:24
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Krynicka Data wprowadzenia do BIP 2012-10-04 14:46:24
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-10-04 14:47:59
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-10-04 14:47:59
Artykuł był wyświetlony: 3507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w ramach likwidacji kolizji z placem zabaw, inwestycje zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 372/2, 391, 392, 393, 395, 396/4, 404/1, 404/2 – obręb Koźla, gmina Świdnica, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-12 11:19:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-09-12 11:19:53
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-09-12 11:19:53
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-09-12 11:22:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-09-12 11:22:29
Artykuł był wyświetlony: 3487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego w miejscowości Słone" realizowanego na działkach oznaczonych numerami 301, 479/3, 887/1, 887/2, 887/4, 887/27

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-08 12:21:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2012-08-08 12:21:52
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2012-08-08 12:21:52
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2012-08-08 12:33:49
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2012-08-08 12:33:49
Artykuł był wyświetlony: 3467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu