ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: na wniosek z dnia 06 lutego 2013r., przedłożony przez Pana Andrzeja Tatara - ROYALPACK Tatar Sp.j., ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcyjnego, wytwarzającego opakowania o podwyższonej wytrzymałości, składającego się z hali produkcyjnej, części magazynowaj oraz części socjalno - biurowej z zapleczem technicznym w miejscowości Słone, gmina Świdnica, woj. Lubuskie, na terenie działki nr 479/75

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-05 12:21:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-06-05 12:21:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-06-05 12:26:54
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-06-05 12:26:54
Artykuł był wyświetlony: 4521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Strzeszyńska 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul. Prosta 15, w imieniu której działa Pan Janusz Michalski – GAMP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, al. Konstytucji 3-ego Maja 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinków linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w celu zasilania domu jednorodzinnego, inwestycje lokalizuje się na działkach nr ewidencyjny 318/1,248/5,310,309/1,887/1,887/5 – obręb Słone, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 12:51:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 12:51:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 12:51:57
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 12:58:28
Artykuł był wyświetlony: 3837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2013.AAnt zawiadamiam, że: została wydana Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla - Świdnica, od km 25-000,00 do km 30+220,13 - ETAP I - od km 25.000 do km 28+716 realizowanej na terenie gminy Zielona Góra i Świdnica, powiat zielonogórski, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-10 13:40:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2013-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2013-05-10 13:40:34
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-05-10 13:44:02
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-06-11 12:35:44
Artykuł był wyświetlony: 3823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30stycznia 67, w imieniu której działa Pan Ryszard Mirecki z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej nr 9 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewidencyjny 535/4,51,553 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-26 12:14:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-04-26 12:14:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-04-26 12:14:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-04-26 12:14:48
Artykuł był wyświetlony: 3795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla - Świdnica, od km 25+000 do km 30+220,13 - Etap 1: od km 25+000 do km 28+716"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-28 08:55:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2013-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2013-03-28 08:55:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-03-28 08:57:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-03-28 08:57:29
Artykuł był wyświetlony: 4078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06 lutego 2013r. przedłożony przez Pana Andrzeja Tatara – ROYALPACK Tatar Sp.j, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcyjnego, wytwarzającego opakowania o podwyższonej wytrzymałości, składającego się z hali produkcyjnej, części magazynowej oraz części socjalno – biurowej z zapleczem technicznym w miejscowości Słone, gm. Świdnica, woj. lubuskie, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 479/75”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-18 15:54:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-03-18 15:54:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-03-18 15:55:58
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-03-18 15:55:57
Artykuł był wyświetlony: 3877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, obejmującej działki numer ewidencyjny 207/1, 209/1, 348/4, 348/5, 349/2, 348/6, 348/7, 347/1, 346/4, 346/1 – obręb Letnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-12 07:18:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-03-12 07:18:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-03-12 07:22:31
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-03-12 07:24:43
Artykuł był wyświetlony: 3875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiam o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Świdnica, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-28 10:42:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-28 10:42:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-28 10:45:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-28 10:45:34
Artykuł był wyświetlony: 3660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: Gminy Świdnica w imieniu której działa Pan Arkadiusz Korotczuk zam. Zielona Góra, ul. Jędrzychowska 10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejących gminnych dróg publicznych – etap I – w obrębie miejscowości Słone oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej, a w szczególności: - przebudowie istniejących konstrukcji drogowych wraz z poszerzeniem jezdni do 5 m, - przebudowie istniejących i budowie nowych zjazdów na nieruchomości sąsiednie, - budowie i przebudowie chodników dla pieszych, zatok autobusowych, wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowie, odbudowie systemu odwodnienia dróg wraz z budową lub przebudową przepustów, - budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia, w tym inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 225/1, 225/2, 225/3, 58, 387, 360, 358, 357, 212/1, 218, 328 – obręb Słone, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-14 13:39:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-14 13:39:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 13:40:36
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-14 13:40:36
Artykuł był wyświetlony: 3512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul.Zacisze 15, w imieniu której działa Pan Ryszard Wawrzyniak –PW ELPROTON s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Zacisze 17, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinków linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, zabudowie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, wymianie 2 słupów stacji transformatorowych wraz z tymi stacjami, budowie odcinków kablowych linii nn 0,4 kV, budowie dowiązań linii napowietrznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach nr ewidencyjny 141/15, 141/14, 128, 145, 106, 107/1, 108, 109/1, 110, 123/7, 123/8, 123/1, 123/2, 122, 121, 118, 119, 225/1, 225/2, 385/9, 384, 383/3, 124/2 – obręb Słone, gmina Świdnica, w celu obsługi budynków mieszkalnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-08 13:32:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-08 13:32:16
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-08 13:33:17
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-08 13:33:17
Artykuł był wyświetlony: 3472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu