Obwieszczenia - Gmina Świdnica
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone, tj. ulic: Słonecznej, Objazdowej i Szkolnej”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 13:47:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-02-05 13:47:19
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-02-05 13:47:19
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-05 13:47:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-05 13:47:48
Artykuł był wyświetlony: 3156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: ENEA S.A, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58,Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa Pan Bolesław Grochowiecki – Zakład Produkcyjno-Usługowy ELSTOL z siedzibą w Przylepie , ul. Akacjowa 9, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr ewidencyjny 39 – obręb Radomia, gmina Świdnica, w celu zasilania budynków mieszkalnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 11:20:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-05 11:20:05
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-05 11:20:05
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-05 11:20:50
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-05 11:20:50
Artykuł był wyświetlony: 3142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: ENEA S.A, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, w imieniu której działa Pan Bolesław Drozdowski – Usługi Projektowe ul. Dojazdowa 7, 66-002 Stary Kisielin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr ewidencyjny 1318, 1320/8, 1338/3 – obręb Świdnica (Łochowo), gmina Świdnica, w celu obsługi budynków mieszkalnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 11:15:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-05 11:15:51
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-05 11:15:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-05 11:17:32
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-05 11:18:25
Artykuł był wyświetlony: 3093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Świdnica Nr XXII/127/12 z dnia 27 września 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-09 11:43:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-01-09 11:43:27
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-09 11:43:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-01-09 11:44:46
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-01-09 11:44:54
Artykuł był wyświetlony: 3093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Fabrycznej 1, w imieniu której działa Pan Marcin Załęski – PRO-MAR Biuro Projektowe z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Korczaka 2 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na działce nr ewidencyjny 32/1, 32/4, 324/1 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-20 14:50:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-20 14:50:25
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-20 14:50:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-20 14:51:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-20 14:51:28
Artykuł był wyświetlony: 3227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Gminy Świdnica reprezentowanej przez Monikę Gagatek – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Świdnica, ul.Długa 38 w Świdnicy w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 633/1, 633/2, 1957, 1939, 1941, 623, 624, 535/4, 2010, 865 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-20 14:48:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-20 14:48:04
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-20 14:48:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-20 14:49:30
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-20 14:50:39
Artykuł był wyświetlony: 3126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Gminy Świdnica w imieniu której działa Pan Stanisław Makała – Zakład inwestycji Budowlanych z siedzibą w Wilkanowie przy ul. Sowiej 6 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami towarzyszącymi w celu odwodnienia ulicy Kościelnej na działkach oznaczonych numerami 100,341/2,341/1,549,506,507, wraz z profilowaniem i utwardzeniem terenu na działkach nr 100,341/2 i 342/1 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-20 07:16:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-20 07:16:20
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-20 07:16:20
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-20 07:17:37
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-20 07:17:37
Artykuł był wyświetlony: 3049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul.Zacisze 15, w imieniu której działa Pan Jerzy Maciejak –PW ELPROTON s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Zacisze 17, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 141/5,142/1 obręb Słone, gmina Świdnica w celu obsługi budynków mieszkalnych”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-18 14:47:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-18 14:47:55
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-18 14:47:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-18 14:48:51
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-18 14:48:51
Artykuł był wyświetlony: 3003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: Royalpack, Tatar Sp.j z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Sulechowska 4a, w imieniu której działa Pan Marek Kopeć-Mazel MH.Mazurkiewicz sj. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Piaskowa 2a, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz przebudowie słupa linii napowietrznej SN 15kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 142/1,152/4,136/6,269,248/5 obręb Słone, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-10 14:48:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-10 14:48:07
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-10 14:48:07
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-10 14:49:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-10 14:49:28
Artykuł był wyświetlony: 3188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Sieć kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej i Bunkrowej w Świdnicy"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-03 15:15:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2012-12-03 15:15:36
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2012-12-03 15:15:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-03 15:18:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-10 12:17:46
Artykuł był wyświetlony: 3057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu