ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, obejmującej działki numer ewidencyjny 207/1, 209/1, 348/4, 348/5, 349/2, 348/6, 348/7, 347/1, 346/4, 346/1 – obręb Letnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-12 07:18:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-03-12 07:18:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-03-12 07:22:31
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-03-12 07:24:43
Artykuł był wyświetlony: 3649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiam o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Świdnica, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-28 10:42:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-28 10:42:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-28 10:45:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-28 10:45:34
Artykuł był wyświetlony: 3432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: Gminy Świdnica w imieniu której działa Pan Arkadiusz Korotczuk zam. Zielona Góra, ul. Jędrzychowska 10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejących gminnych dróg publicznych – etap I – w obrębie miejscowości Słone oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej, a w szczególności: - przebudowie istniejących konstrukcji drogowych wraz z poszerzeniem jezdni do 5 m, - przebudowie istniejących i budowie nowych zjazdów na nieruchomości sąsiednie, - budowie i przebudowie chodników dla pieszych, zatok autobusowych, wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowie, odbudowie systemu odwodnienia dróg wraz z budową lub przebudową przepustów, - budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia, w tym inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 225/1, 225/2, 225/3, 58, 387, 360, 358, 357, 212/1, 218, 328 – obręb Słone, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-14 13:39:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-14 13:39:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 13:40:36
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-14 13:40:36
Artykuł był wyświetlony: 3295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul.Zacisze 15, w imieniu której działa Pan Ryszard Wawrzyniak –PW ELPROTON s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Zacisze 17, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinków linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, zabudowie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, wymianie 2 słupów stacji transformatorowych wraz z tymi stacjami, budowie odcinków kablowych linii nn 0,4 kV, budowie dowiązań linii napowietrznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach nr ewidencyjny 141/15, 141/14, 128, 145, 106, 107/1, 108, 109/1, 110, 123/7, 123/8, 123/1, 123/2, 122, 121, 118, 119, 225/1, 225/2, 385/9, 384, 383/3, 124/2 – obręb Słone, gmina Świdnica, w celu obsługi budynków mieszkalnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-08 13:32:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-08 13:32:16
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-08 13:33:17
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-08 13:33:17
Artykuł był wyświetlony: 3254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 –października 2012r., przedłożony przez Pana Adama Wyszyńskiego, zam. w Zawadzie, ul. Odrzańska 52 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów na działce nr 732/2 w Świdnicy”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-08 08:02:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-02-08 08:02:29
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-08 08:03:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-08 08:03:34
Artykuł był wyświetlony: 3335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone, tj. ulic: Słonecznej, Objazdowej i Szkolnej”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 13:47:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-02-05 13:47:19
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-02-05 13:47:19
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-05 13:47:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-05 13:47:48
Artykuł był wyświetlony: 3293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: ENEA S.A, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58,Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 15, w imieniu której działa Pan Bolesław Grochowiecki – Zakład Produkcyjno-Usługowy ELSTOL z siedzibą w Przylepie , ul. Akacjowa 9, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr ewidencyjny 39 – obręb Radomia, gmina Świdnica, w celu zasilania budynków mieszkalnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 11:20:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-05 11:20:05
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-05 11:20:05
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-05 11:20:50
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-05 11:20:50
Artykuł był wyświetlony: 3276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: ENEA S.A, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, w imieniu której działa Pan Bolesław Drozdowski – Usługi Projektowe ul. Dojazdowa 7, 66-002 Stary Kisielin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr ewidencyjny 1318, 1320/8, 1338/3 – obręb Świdnica (Łochowo), gmina Świdnica, w celu obsługi budynków mieszkalnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 11:15:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-02-05 11:15:51
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-02-05 11:15:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-02-05 11:17:32
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-02-05 11:18:25
Artykuł był wyświetlony: 3228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Świdnica Nr XXII/127/12 z dnia 27 września 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-09 11:43:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-01-09 11:43:27
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-09 11:43:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-01-09 11:44:46
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-01-09 11:44:54
Artykuł był wyświetlony: 3224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Fabrycznej 1, w imieniu której działa Pan Marcin Załęski – PRO-MAR Biuro Projektowe z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Korczaka 2 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na działce nr ewidencyjny 32/1, 32/4, 324/1 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-20 14:50:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2012-12-20 14:50:25
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-20 14:50:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2012-12-20 14:51:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-20 14:51:28
Artykuł był wyświetlony: 3359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu