ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział we Wrocławiu Zakład w Zgorzelcu, z siedzibą w Zgorzelcu ul. Fabryczna 1, w imieniu której działa Pani Joanna Rapacz-Pawicka – JRP Projekt z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krzywej 12,, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewidencyjny 248/5, 248/6, 248/8, 248/7, 248/3 - obręb Słone i 324/1 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-21 08:22:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-10-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-10-21 08:22:54
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-10-21 08:24:08
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-10-21 08:24:08
Artykuł był wyświetlony: 4210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Zawiadamiam o przyjęciu dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, przyjętego uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXVI/207/13 z dnia 25 września 2013r., jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Długa 38, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-27 12:57:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-09-27 12:57:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-09-27 12:58:21
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-09-27 12:58:21
Artykuł był wyświetlony: 4225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, Rejon Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze ul.Prosta15, w imieniu której działa Pan Jan Dobrucki –Biuro Techniczne EL-BUD s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Francuska 6/40, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa odcinka kablowej linii nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w celu zasilnia zabudowy mieszkaniowej, inwestycje zlokalizowano na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 428 obręb Letnica, gmina Świdnica w celu obsługi budynków mieszkalnych”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-25 12:37:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-09-25 12:37:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-09-25 12:38:00
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-09-25 12:38:52
Artykuł był wyświetlony: 4181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek ENEA S.A Operator, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 15, w imieniu której działa Pan Ryszard Wawrzyniak – PW ELPROTON s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającej na: - budowie linii kablowej elektroenergetycznej i SN 15 kV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej wraz z odcinkiem kablowej linii nn 0,4 kV w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej, inwestycje lokalizuje się na działkach nr ewidencyjny 735/6, 735/7, 736/1, 737/1, 738/1, 39, 10/6, 10/9, 729/7, 43, 6/8, 6/7 – obręb Radomia, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-09 09:50:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-08-09 09:50:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-08-09 09:51:39
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-08-09 09:51:39
Artykuł był wyświetlony: 4171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek ENEA S.A Operator, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 15, w imieniu której działa Pan Ryszard Wawrzyniak – PW ELPROTON s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej, inwestycje lokalizuje się na działkach nr ewidencyjny: - 13/1, 13/4, 13/5, 15/6, 14/1, 14/5, 14/6, 766/1, 11/2, 11/1 – obręb miasto Zielona Góra - 660/2 – obręb Przylep, gmina Zielona Góra - 490, 766/5 – obręb Słone, gmina Świdnica - 145/1, 735/6, – obręb Radomia, gmina Świdnica - 641, 656 – obręb Leśniów Wielki, gmina Czerwieńsk.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-09 09:44:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska - Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-08-09 09:44:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-08-09 09:46:59
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-08-09 09:53:04
Artykuł był wyświetlony: 3903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wolnostojącej na terenie działki nr 90/1, położonej w obrębie geodezyjnym Drzonów, Gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-25 09:43:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2013-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2013-07-25 09:43:50
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-25 09:43:59
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-25 09:44:52
Artykuł był wyświetlony: 4441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Pana Franciszka Radomskiego –FARAD Usługi Projektowe z siedzibą w Zielonej Górze ul.Cyryla i Metodego 3/71, który działa w imieniu Państwa Anny i Jacka Kardasz, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka wewnętrznej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz urządzeń towarzyszących w celu zasilania obiektu mieszkaniowego na działce nr 516/8, inwestycje zlokalizowano na działce nr ewidencyjny 516/10 – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-23 14:46:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-07-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska -Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-23 14:46:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-23 14:46:21
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-23 14:46:56
Artykuł był wyświetlony: 4283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek: Pani Haliny Leśniewskiej zamieszkałej w Zielonej Górze, ul.Chrobrego 20a,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 497/20,494– obręb Świdnica, gmina Świdnica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 13:51:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 13:51:33
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 13:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-02 13:52:04
Artykuł był wyświetlony: 4347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującej działki numer ewidencyjny 207/1, 209/1, 348/4, 348/5, 349/2, 348/6, 348/7, 347/1, 346/4, 346/1 – obręb Letnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 10:53:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wojciechowska-Czerpińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 10:53:36
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 10:54:47
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-07-11 13:34:47
Artykuł był wyświetlony: 4305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: Starosta Zielonogórski zawiadamia, że w dniu 21 maja 2013r. zostało wszczęte na wniosek Pana Roberta Roth, zamieszkałego w m. Przylep ul. 9 Maja 4 występującego w imieniu Gminy Świdnica postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji szczególnej R i E1 w m. Świdnica, polegającej na rozbiórce odcinków rurociągu oraz rozbiórce i budowie przepustów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-11 12:39:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Kwiecień Data wytworzenia informacji: 2013-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Kwiecień Data wprowadzenia do BIP 2013-06-11 12:39:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2013-06-11 12:40:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2013-06-11 12:40:33
Artykuł był wyświetlony: 4282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu